Digital tvilling-by, gigantisk harddisk og rakett-rekord

Digital tvilling-by, gigantisk harddisk og rakett-rekord

FREDAGSTECH: Spennende smånyheter som du kanskje har gått glipp av denne uken: Digital tvilling-by, 40 TB harddisk, Spacex i rute til rekord.

Digital tvilling-by

I forbindelse med enkeltbygninger, skip og andre konstruksjoner av noenlunde begrenset omfang har vi lenge hørt begrepet «digital tvilling». Dette er altså en datamodell som inneholder alt om konstruksjonen, slik det ble bygd. Dersom rørleggeren installerer et rørbend 20 centimeter til siden for der tegningen viser fordi det må være mulig å nå til stengeventilen som skal være der, så oppdateres dokumentasjonen av bygget tilsvarende.

Dermed har vi en eksakt digital representasjon av absolutt alle detaljer om bygget, noe som er et uvurderlig hjelpemiddel under hele levetiden til bygget, for eksempel når det kommer til vedlikehold og planlegging. Det er klart at den digitale tvillingen inneholder enorme mengder med data, men for et hus eller en oljeplattform er det likevel mulig å bygge opp en slik modell. En slik tvilling hadde selvsagt vært svært nyttig i andre sammenhenger, og nå jobber Singapore med å digitalisere hele byen, melder nettsiden Digital Trends.

Tanken er altså å lage en digital tvilling som inneholder hele storbyen, som kan utforskes, analyseres og manipuleres i sann tid. Dette er tenkt som et verktøy for forskere, byplanleggere, politikere og til og med vanlige innbyggere, for å teste konsepter og løse kommende byplanmessige utfordringer.

Prosjektet «Virtual Singapore» ledes av flere av byens myndigheter, i samarbeid med den franske programvareleverandøren Dassault Systémes, som bruker sin 3Dexperience-plattform for den digitale modellen. Tanken er å fylle modellen med alle tilgjengelige data, for å understøtte både forskning, planlegging og for å understøtte Singapores smartby-ambisjoner i framtiden.

For de som er nysgjerrige på dette prosjektet, kan vi anbefale prosjektets videoside, som har flere interessante videoer som viser hvordan de tenker.

40 TB harddisker

Til tross for at veksten i flashminnebaserte lagringsmedier (SSD –Solid State Disk) fortsetter med uforminsket kraft, har roterende harddisker stadig sin plass. De har en lavere pris per gigabyte lagringskapasitet, og nå melder nettsiden Extreme Tech at harddiskfabrikanten Western Digital har kommet opp med den ny teknikk som kan holde denne prisforskjellen gående i alle fall i ti år til.

Western Digital kaller den nye teknikken for MAMR – Microwave Assisted Magnetic Recording. Den baserer seg på å lage en knøttliten virvel av mikrobølger som klargjører det magnetiske lagringsmediet for skriving av data. Dette minner litt om HAMR – Heat Assisted Magnetic Recording – der en laser varmer opp lagringscellen før skriving. Ulempen med HAMR er at det magnetiske mediet varmes opp til flere hundre grader før skriving, noe som reduserer levetiden til mediet. I tillegg krever HAMR fullstendig redesign av skrivehodet og mekanismene der.

MAMR ar ingen av disse ulempene, og Western Digital håper å lage løsninger som blir helt usynlige for de overliggende systemene, slik at ikke engang driverne trenger å tilpasses. Selskapet mener at MAMR vil kunne gi en datatetthet på opptil 4 Tb per kvadrattomme, og da mener selskapet at harddisker på 40 TB vil kunne realiseres innen 2025.

Spacex i rute til rekord

Det private romfartsselskapet Spacex, som eies av multiinnovatøren Elon Musk, sendte nylig opp en Falcon 9 rakett ut i lav jordbane. Førstetrinnet til raketten hadde deretter en vellykket landing på et skip ute i havet, mens andretrinnet fortsatte ut i et omløp i 700 kilometers høyde over jorda, for å plassere ut 10 satellitter i sine baner.

Dette oppdraget ble gjennomført mandag 9. oktober på oppdrag fra satellittelefoniselskapet Iridium. Bare to dager etterpå sto neste oppdrag på programmet for Spacex. Da dreide det seg om en ny tv-satellitt som skal dekke USA og Hawaii (SES-11/Echostar 105) i geostasjonær bane.

Spacex har lagt ut en Youtube-video som viser gjennomføringen av oppdraget, en real dokumentar på 50 minutter for de som er spesielt interesserte.

Dette var selskapets fjortende oppskyting i år, så selskapet somler ikke akkurat med sitt program for oppskytinger på løpende bånd. Om all denne aktiviteten går vellykket og som planlagt, ligger Spacex an til å sette en imponerende rekord innen romfart. Selskapet er i rute til å klare 20 oppskytinger i løpet av ett kalenderår, og det er flere oppskytinger til jordbaner enn noe selskap eller nasjonalstat noen gang har gjort før dem. Da vil Spacex virkelig sette handling bak ord på sitt løfte om raske og gjenbrukbare rakettoppskytinger.

Dette er svært imponerende, med tanke på hvor vanskelig det er å realisere gjenbruk av raketter ved å lande dem kontrollert etter bruk, slik denne videoen med en samling av kræsj under utviklingen av systemet viser.