Digitale bakkenett og Teknologirådet

- Vi trenger høring om digitalt bakkenett, sier teknologirådet. Og dermed har de gått i bredbåndsfella.
Det er riktignok prisverdig av Teknologirådet å starte debatt om vår digitale infrastruktur, men de driver debatten tilbake dit den var da den døde hen sist - i infrastrukturen.

Det Teknologirådet burde engasjert seg i, er tilgangen til "de digitale råvarene", det være seg NRKs arkiver, kartdata, produktinformasjon, eller forskning og åndsverk i sin bredeste form.

Hvem skal ha rettighetene til vår "nasjonale hukommelse" - NRKs arkiver? Skal noen betale for det, og andre ikke? Hvordan reguleres tilgangen til dette i framtiden?

Hva med produktinformasjon? (eller: Hva skjuler strekkodene?) Bør ikke vi som forbrukere få tilgang til dette? Kunnskap er makt - og bedre kunnskap om produkters opprinnelse og vei til butikkhyllene - vil kunne gi økt forbrukermakt og etisk fokus.

Hvem eier Norges geografi og topografi? Er det riktig at Statens Kartverk skal forvalte digitaliserte kart etter markedsprinsippene? Vil ikke dette både forsinke næringsutvikling og tilgang for oss som bebor dette landet?

Hvorfor denne opplistingen av problemstillinger? Jo, fordi bredbåndsdebatten blir meningsløs før fokuset på innhold blir bedre. Ingen bygde motorveier før bilen kom. Når det gjelder bredbånd har de siste årene vist oss at i denne saken kommer høna før egget. Innholdet må på plass først. Content is KING!

Det er greit å ha to tanker i hodet samtidig, men Teknologirådet (og dessverre IKT Norge) ramler oppi bredbåndsfella igjen. En debatt om infrastruktur har vært og blir igjen en debatt for en håndfull tekno-nerder, uten evne til å skape sterk nok opinion i Norge til å presse gjennom en fornuftig bevilgning til for eksempel å gi full allemanssrett til digitaliserte arkiver hos NRK, kartverk og tilgang til produktinformasjon.

Denne debatten utfordres spesielt;Teknologirådet til å ta. Retten til våre digitale råvarer. Vår felles hukommelse. Vårt land i digitaler. Blir det markedet som skal bestemme dette, eller skal vi gi oss selv denne unike muligheten?

Da blir en høring om digital infrastruktur en parentes i parentesen. Norge får bredbånd raskere om vi heller arrangerer høringer og aktiviteter for å få digitalisert og stilt til rådighet NRKs arkiver og andre kunnskapsoaser.

Det bør være en nasjonal politisk oppgave å bidra til kvalitet i nettene. Da vil også flere av oss punge ut litt ekstra for høyere hastigheter.