Digitale detektiver

Digitale detektiver

Den amerikanske DCFL fanger kriminelle ved hjelp av databevis.
Defense Computer Forensics Lab er en gruppe som knekker koder og analyserer datamakiner for å få frem digitale bevis i kriminelle saker. Gruppen har sitt utsprang i både militære og sivile tjenester.

Oppgavene til DCFL er alt fra å hente opp data fra AK-47-beskutte harddisker eller brukne disketter. På denne måten vil teamet få frem bevis mot kriminelle.

DCFL er først og fremst rettet mot militær-relaterte krimsaker. I det enorme amerikanske forsvaret er akkurat de samme krimsakene som vi ser på tv: drap, tyveri, barneporno, terrorisme, korrupsjon eller misbruk av offentlige goder.

I 2000 hadde avdelingen 148 saker, i fjor 4 25. I 2004 regner gruppen med over 500 saker. I alt jobber 115 mennesker i DCFL.