Digitale leverandører

23-24. april arrangerer IDG og Servicefarm en stor konferanse om bruk av digitale verktøy og tjenester i offentlig sektor.

Det heter seg at Norge henger etter i den offentlige digitale utvikling målt opp mot andre land vi bør kunne sammenligne oss med. Hvis man ser på den bredden og de muligheter som blir presentert på konferansen Digitale tjenester, står det ihvertfall ikke på ideene og kreativiteten hos bransjen eller i norsk offentlig sektor.

I slutten av april arrangerer IDG i samarbeid med Servicefarm en stor konferanse som har fått navnet "Digitale tjenester". Konferansen vil fokusere på faktiske løsninger og systemer som er implementert og fungerer i den offentlige hverdag.

17 leverandører er til stede og presenterer sine produkter og løsninger. Konferansen setter fokus på løsninger og caser som fungerer og eksisterer.

Fremtidige drømmeslott er ikke viet plass denne gangen. Derimot vil man ghennom foredrag og stands vise frem fremtidsretttede løsninger som er implementert og i bruk i ulike etater og kommuner.

Disse leverandørene er til stede på konferansen: