Digitale skjema hjelper ikke

Digitale skjema hjelper ikke

Næringsdrivende brukte 6 560 årsverk på å fylle ut 677 statlige skjemavarianter i 2003. Bedriftsforbundet ser at elektronisk innrapportering nødvendigvis ikke avhjelper situasjonen.
Myndighetenes arbeid med å redusere skjemabelastningen for næringslivet går tregt og ligger langt bak skjema.

-- Vi brukte 52 færre årsverk på rapportering i 2003 sammenlignet med 2002. Målet var reduksjon på 100 årsverk, sier Bedriftsforbundets administrerende direktør Tom Bolstad i en pressemelding.

-- Reduksjonen er under en prosent, viser ferske tall fra Brønnøysundregistrene, og er knapt nok merkbar for bedriftene. Det er helt uakseptabelt at bedriftene brukere så mye tid og ressurser på å etterleve statlige innrapporteringskrav. Dette går ut over verdiskapningen i bedriftene, og spesielt i mindre bedrifter uten eget administrativt personale til å ta seg av oppgaven. Det er viktig at regjeringen får fortgang i arbeidet med å forenkle regel- og skjemaveldet, sier han.

Bolstad er skeptisk til at elektronisk innrapportering vil gi særlig store uttellinger i første omgang, slik myndighetene gir uttykk for.

-- Elektronisk innrapportering gir ikke nødvendigvis mindre belastning for bedriftene, hvis dette i hovedsak innebærer at man skriver det samme på nettet som på papir. Dessuten er det viktig at flere statlige instanser slutter opp om AltInn-systemet, slik at næringsdrivende slipper å forholde seg til flere forskjellige løsninger, sier Bolstad.