Digitale sprell

Digitale sprell

DND: I høst gikk 8. klassinger på kræsj-kurs i prosjektlederfaget, og lærte både Scrum og Agile metoder.

Av Elisabeth Krogh, partner i Terramar og styreleder i Faggruppen 3PS

I Norge er det praktisk talt full bredbåndsdekning, og «alle» har tilgang til PC hjemme eller på jobb. De fleste funksjoner i samfunnet styres gjennom bruk av IKT, og dette former vår hverdag i de fleste dimensjoner.

Dette betyr at utrolig mange har en form for IT-karriere, enten direkte eller indirekte, og krav til teknologisk forståelse har økt i takt med utviklingen. Samtidig erfarer NTNU at realfagskompetansen hos nye studenter er svakere enn før, og det er almen forståelse av behov for å styrke realfagene i skolen. Det er alt for mange norske ungdommer som velger bort realfag.

I Bærum kommune har de tatt denne utfordringen på alvor, og startet i år Norges første teknologiskole på Hundsund ungdomsskole på Fornebu. Skolen satser på temabasert undervisning med fokus på teknologi og innovativ pedagogisk bruk av digitale verktøy. Ettersom skolen ligger på Fornebu og har mange teknologibedrifter i nærområdet, har den etablert samarbeid med aktuelle bedrifter i nærmiljøet.

Gjennom samarbeid med bedrifter ønsker skolen å bygge en bro mellom det elevene driver med på skolen og det de skal drive med senere. Det gjør at opplæringen føles relevant for elevene og at de settes i stand til å håndtere samfunnet og virkeligheten slik den er i dag. Digitale verktøy er kjempeviktig i denne sammenheng.

Min arbeidsgiver, Terramar, er en av Hundsunds samarbeidspartnere. I Terramar er vi prosjektledere, og har i 25 år jobbet med store samfunnsprosjekter. Vi ser tydelig behovet for at langt flere velger realfag. Da vi spurte om når man finner ut at «matte ikke er kult» fant vi ut at det startet allerede i 8. klasse. Dette var motivasjonen for vårt samarbeid med Hundsund.

Det er prosjektfaget som er vårt utgangspunkt, og dette passet fint på Hundsund hvor arbeidsformen i stor grad er prosjektbasert. Elevene syntes det var spennende å se hvordan man gjør dette i praksis, hvilke utfordringer, verktøy og teknikker som ligger der. «Digitale sprell» ble gjennomført i løpet av tre uker i oktober, og 8.klassingene fikk et kræsj-kurs i prosjektlederfaget.

Elevene jobbet i grupper underveis i prosjektet, og tok for seg ulike oppgaver innenfor tema som spill, sosiale medier, nettvett, avhengighet, risiko, id-tyveri og overgangen fra papir til digitale medier. De valgte selv hvordan de ville presentere resultatet, og mot slutten ble det beste prosjektet kåret og presentert for resten av klassen.

Terramars oppgave var å rettlede elevene på arbeidsmetode, og det ble satt opp en site på Google-disk som felles arbeidsplattform gjennom prosjektet. Vi ville at de skulle lære seg den mest fremtidsrettede og moderne formen å jobbe på, med metoder som Agile og Scrum. I løpet av de tre ukene prosjektet varte, ble begreper som product backlog, burndown og standup-møter dagligdagse for 8. klassingene på Hundsund. Etter tre uker var alle elevene «sertifiserte» med diplom som viste at de hadde kompetanse på prosjekter med agilt metodeverk.

Vår erfaring var at elevene var entusiastiske og hadde det gøy underveis, og tilbakemeldingene fra elevene etterpå var veldig positive. For oss i Terramar har dette vært en fin opplevelse. Vi tror at det er én ting når elevene hører fra foreldre og lærere at matte er viktig, men vi tror de lytter på en annen frekvens når vi, som faktisk er der ute i arbeidslivet, sier det. Vi ønsker derfor å gjenta prosjektet, og vi vil gjerne at dette skal bli en modell som kan repeteres i hele landet.