Digitaliser – eller dø!

Digitaliser – eller dø!

Digitalisering er på alles lepper om dagen, på tvers av alle industrier, og er synlig i konferanser og aktiviteter over hele kloden.

Digital Ship, Money 2020, Digital Pharma, Digital Utilities Europe 2016 viser litt av spennet og omfanget av aktiviteter knyttet til begrepet. Toppledere og styrerommene bruker nå begrepet like ofte som EBIT og cashflow. Så hvorfor denne oppmerksomheten på et begrep som egentlig har eksistert i lang tid og vært en del av de fleste bedrifter og organisasjoner i lang tid, dog uten samme oppmerksomhet?

Teknologien er selvsagt en sterk driver siden den har blitt så billig. Terskelen for å fremskaffe og formidle informasjon er lav, og har banet veien for Internet of Things. Faktisk forventes det at 6.4 milliarder "things" vil være koblet opp i løpet av 2016, og hele 20.1 milliarder i 2016 [1]. I kombinasjon med lett tilgjengelige skytjenester og spesialsystemer for å håndtere Big Data gir dette formidable muligheter. Det har gitt opphav til en helt ny klasse av it-systemer kjent som lærende maskiner, som IBMs Watson eller Microsoft Oxford. Dette må bli en del av din forretningsmodell.

I tillegg fører til dels trange arbeidsmarkeder til en stor oppblomstring av nye og kreative initiativer der erfarne folk realiserer gode ideer. Også unge arbeidstakere ønsker å starte for seg selv av samme årsaker: Oppstartskostnadene er lave, mulighetene mange og gevinstene kan være store. Og man får være sin egen sjef. Disse vil alle konkurrere med deg.

Hele bransjer sprudler av kreativitet - som bank og finans der Fintech råder grunnen. Godt finansiert, god tilgang på bransje-erfaring siden kontorer legges ned og stor politisk drahjelp gjennom oppmykning av regulatoriske krav fører til at hel næring utfordres. 30 prosent av verdens befolkning [2] har tilgang til banktjenester. Verden ville vært et roligere sted derom 50 prosent av verden hadde hatt tilgang på slike tjenester. Sannheten er at 50 prosent av verdens befolkning har tilgang på smarttelefoner som koster så lite som to dollar å produsere. Her ligger det muligheter ikke bare for nye digitale selskaper, men for hele samfunnet. Alle vil ha en del av inntektene med enklere mobile løsninger.

Også må vi ikke glemme "the millennials" – de som er født etter 1980 – og som nå dominerer verden. De er oppvokst med teknologi, utforsker denne og forventer at den skal brukes. De forventer selvbetjening, at denne alltid skal funke, en personlig opplevelse i bruken gjennom et selskap med klare verdier som gjerne står for verdier som det deres sosiale nettverk representerer[3]. Det må du gi dem.

Digitalisering nå er med andre ord ikke sammenlignbart med dotcom der nye forretningsmodeller var like viktig å få testet over Internettet. Erkjennelsen nå er at alt kan forbedres gjennom digitalisering. Det er faktisk slik at en langt mer digital økonomi truer de fleste bedrifter og mange organisasjoners eksistens, og dette blir stadig mer åpenbart. Uber, AirBnB, AliPay (450 millioner aktive brukere [4]) og nye tjenester som Azure og Amazon Web Services er klare bevis. Din bedrift kan også digitaliseres.

I denne perfekte stormen for massiv endring er det ikke mulig å gjemme seg. Skal selskapet eller organisasjonen overleve må simpelt hen digitalisering omfavnes. Og det er krevende. Ny kompetanse, nye partnere, sosiale nettverk som en del av forretningsmodellen, ut på mobiltelefonen, kulturendringer, reorganisering og nedbemanning. Dessverre.

Men vil du leve over må du starte nå.

 

 

Kilder:

[1] Gartner research 2015
[2] Emergence av FinTech and the LASIC Principle; Chuen og Teo 2015
[3] 2016 is the year of the millennial customer: Is your customer experience ready?, Forbes Magazine Online, 14 november
[4] AliPays egen presentasjon på Money 2020 i København april 2016