Digitaliserer bort 20.000 årsverk

I sine forberedelser før neste års budsjett skriver det danske Finansministeriet at de tror de kan kutte opp til 20.000 årsverk, bare på digitalisering av hjemmepleien.
20.000 årsverk kan forsvinne i dansk offentlig sektor de nærmeste årene. Det tror den danske finansministeren, og årsaken er innføring av digitale og mobile løsninger, blant annet i hjemmepleien. Dette kommer i følge Computerworld Danmark frem i redegjørelsen for neste års budsjett.

I redegjørelsen går det frem at danskenes finansministerium vurder at man kan spare opp til 15 prosent av den tid, som i dag eksempelvis brukes på hjemmepleie og forskjellige former for tilsyn.

I 2002 var det 685.000 årsverk i offentlig sektor i Danmark. 80.000 av disse årsverkene hører til det de kaller utegående arbeid, mens 52.000 årsverk er knyttet til utegående stillinger i sykehussektoren. På norsk handler dette om hjemmehjelp og hjemmesykepleien.

Finansministeriet skriver i sin redegjørelse at besparelsene på nye digitale og mobile løsninger vil være så store at man innen få år vil spare inn de investeringer man er nødt til å gjøre, skriver Computerworld Danmark.

De danske vurderinger av innsparingspotensiale stammer fra tilsvarende løsninger brukt i privat sektor.

Den danske offentlig sektor vokste fra 1992 til 2002 med mer enn 85.000 årsverk, noe som tilsvarer mer enn 14 prosent av den totale mengden ansatte.