REDDER LIV: Alle redningsressurser samlet i ett register vil redde liv, mener Hovedredningssentralen (HRS). (Foto: Pressefoto HRS)

REDDER LIV: Alle redningsressurser samlet i ett register vil redde liv, mener Hovedredningssentralen (HRS). (Foto: Pressefoto HRS)

Alle redningsressurser på ett sted

Felles register over alle tenkelige redningsressurser samles i Barentswatch. Samarbeidet nomineres til pris.

Alle tenkelige offentlige, private og frivillige redningsressurser til havs, på land og i luften samles i ett felles register. Dette gir Hovedredningssentralene et viktig verktøy for å koordinere redningsaksjoner med alle tilgjengelige ressurser. Det kan redde liv.

Viktig informasjon

– Når det står om sekunder er hurtig, nøyaktig og stabil informasjon uhyre viktig. Med registeret til Barentswatch begynner vi nå endelig å få en felles, oppdatert oversikt over offentlige, private og frivillige redningsressurser. Dette kan uten tvil spare mange liv i årene fremover, sier redningsleder Raymond Prestøy hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge i en pressemelding.

Hovedredningssentralen bruker ressursregisteret til å koordinere sine redningsoperasjoner. Prestøy forteller at informasjon om redningsressurser tidligere har ligget spredt hos ulike etater og organisasjoner, og at opplysningene ofte har vist seg å være utdaterte eller upresise.

Koordinerte ressurser

I en redningssituasjon, for eksempel et havari, får Hovedredningssentralen gjennom Barentswatch raskt etablert et situasjonsbilde med oversikt over alle tilgjengelige ressurser i området, som båter, helikoptre og personell.

Ressursregisteret kan også brukes til å koordinere operasjoner på land, blant annet i forbindelse med snøskred. I slike tilfeller vil registeret enkelt kunne gi de som koordinerer leteaksjonen oversikt over alle relevante lokale ressurser, fra lavinehunder og frivillig mannskap til snøskuter- og helikoptertjenester.

Bedre Stat-pris?

Barentswatch-registeret inneholder omlag 5.000 ressurser i dag, men det tallet forventes å øke kraftig i takt med at nye ressurseiere, som kommunene, registrerer seg. Registeret er et resultat av offentlig samarbeid, og har blitt utviklet sammen med konsulenthuset Sopra Steria.

Barentswatch-registeret har nå blitt nominert til nyskapingsprisen Bedre Stat, som kåres av Direktoratet for økonomistyring, som en påskjønnelse for bedre ressursbruk i staten. Prisen for 2017 deles ut av finansminister Siv Jensen, under direktoratets styringskonferanse onsdag 25. januar.

Digitalisering