DET DIGITALE MENNESKET: Digitalisering og personvern er noe av det som Computerworld har skrevet mest om i 2017. (Ill.: Pixabay.com)

DET DIGITALE MENNESKET: Digitalisering og personvern er noe av det som Computerworld har skrevet mest om i 2017. (Ill.: Pixabay.com)

Dataordenes 2017-fasit

KOMMENTAR: 2017 har vært det store digitaliseringsåret for norsk it-bransje. I hvert fall om vi skal dømme etter dekningen her i Computerworld. Skjønt – mye prat er ingen garanti for at det har vært mye handling.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Personvern, helse og sikkerhet har vi også skrevet mye om i året som er gått. Da oppleves det kanskje som et paradoks at vi har skrevet lite om hackere og enda mindre om virus.

jeg Da fikki oppdrag å skrive den siste baksidekommentaren i Computerworld for i år, satte jeg meg som mål å prøve å finne ut hva som har opptatt it-folk mest i året som nå går mot sin avslutning.

på Verktøyet var valgte, Computerworlds Google-søk jeg mot nett. artikler

Nå skal det sies at Google-søk ikke er noen eksakt vitenskap. Riktignok har Googles søketjeneste mange verktøy til å spesifisere og avgrense søkene. På den andre siden kan Google-nettet også være ganske grovmasket. I de fleste tilfellene nøyde jeg meg med å bruke tidsbegrensningen Det siste året på søkene. Det hele må naturligvis tas med en klype salt.

er mest at Noen innvende dessuten nødvendigvis opptatt. vil et å norske på med søk meg på hva it-bransjen har godt Jeg Computerworld-redaksjonen sikkert ikke om, hva forteller den leserne. bølgelengde Computerworld imidlertid ganske skrevet at tillater tro er

forkortelsen Foruten PC finner vi på de fem øverste plassene personvern, it-helse, digitalisering og sikkerhet. Dette er utvilsomt problemstillinger og saksområder som svært mange it-folk er engasjert i og diskuterer mye for tiden.

det nyhetsoppslagene involverte Det element data som preget også er da til eksempel har akkurat dataregistre Helse i slik. Stikkord: brennhete jo Asia. helseforetakenes å også pasientsikkerhet og hverandre. vært si oursourcing personvernet av de Sør-Øst, griper år for og i av – i har gjengangere i har et inn og ikke saksfelt sikringen omtaler instansene, Dette vært sensitive flatterende sakene sentralt Computerworld HPE, Sykehuspartner, For hensynet nyheter er til helsevesenet, vært av 2017. digitaliseringen av av nettopp og Øst-Europa i i

EUs 2018 også personvern alt vi it-bransjens noe på på GDPR-forordning står om gått, i i er året i og bare havnet plass forberedelser i om over er Computerworld 41. GDPR-forkortelsen har sentralt til del selve god om selv søkelisten. ord skrevet 56 en som listen på

de mer Blant kuriøse rangeringene på listen finner vi at vi har skrevet omtrent like mye om BIM som om IBM. Alle er vel kjent med forkortelsen av et av datahistoriens viktigste selskaper – International Machines Business – …

Les om:

Digitalisering