KOMPETANSE: Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS peker på at alle trenger grunnleggende digital kompetanse for å bruke offentlige tjenester i dag. (Foto: KS pressefoto/Johnny Syversen)

KOMPETANSE: Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS peker på at alle trenger grunnleggende digital kompetanse for å bruke offentlige tjenester i dag. (Foto: KS pressefoto/Johnny Syversen)

Digihjelpen får flere på nett

Nytt nettsted med råd og tips til kommuner som ønsker å hjelpe sine innbyggere med å få grunnleggende digital kompetanse er nå på lufta.

I dag skjer det aller meste på nettet. Nettbank, kommunal kommunikasjon, alt som har med skatt å gjøre, mye av kommunikasjonen med Nav, er alle eksempler på viktige funksjoner som i stor grad foregår på nettet nå. For at dette skal fungere tilfredsstillende for alle, er det viktig at alle innbyggere har den grunnleggende digitale kompetansen som kreves for å finne og bruke disse tjenestene.

Det er dette nettjenesten Digihjelpen, som Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kommunesektorens Organisasjon (KS) står bak, skal bidra til. Nå er tjenesten på lufta.

Lavterskel-tilbud

Digihjelpen skal være et lokalt tilpasset fast lavterskel veiledningstilbud som kommunene kan bruke for å veilede sine innbyggere, slik at de kan oppnå den grunnleggende ferdigheten som kreves.

– Grunnleggende digital kompetanse er en viktig forutsetning for at innbyggerne kan ta i bruk digitale tjenester som det offentlige tilbyr. Ikke alle grupper i befolkningen kommer seg på nett.  Vi håper at Digihjelpen vil bidra med gode råd og anbefalinger slik at kommunene kan etablere et fast tilbud for sine innbyggere, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Unngå digitalt klasseskille

Partnerne om det nye nettstedet peker på viktigheten av at det ikke danner seg «digitale klasseskiller» mellom de som mestrer nettbruk for å få gjort sine viktige gjøremål i sin kontakt med offentlig sektor, og de som ikke gjør det.

– Jeg er glad for at Digihjelpen nå er en realitet. Denne netthåndboken skal bidra til at flere kommuner kan hjelpe dem som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. For å unngå digitale klasseskiller er det viktig at stat, kommune og frivillige samarbeider godt og gir gode lavterskeltilbud, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Sårbare grupper

Denne nettjenesten er særlig rettet mot de som trenger hjelpen mest. Om målgruppene for tjenesten kan vi lese på Digihjelpen at:
«Digihjelpen-tilbudets potensielle brukere kan også være ulike kategorier voksne som trenger veiledning i bruk av digitale tjenester for å delta i arbeidslivet, samfunnsliv, livslang læring og etter hvert opprettholde en aktiv alderdom, og yngre brukere som er førstegangsbrukere av kommunale eller statlige digitale tjenester og som derfor ikke har egne erfaringer».

I tillegg pekes de mest sårbare gruppene med høyest risiko for å falle utenfor når offentlig sektor digitaliserer seg mer og mer. Disse er identifisert i blant annet Sifo/Deltasenterets rapport nummer 2 og 5 i 2014, og i statistikk fra SSB:
* Førstegenerasjons innvandrere fra ikke-vestlige land, med spesielt fokus på kvinner

* Eldre over 65 år

* De som står utenfor arbeidslivet, blant andre trygdete/hjemmeværende

* Mennesker med ulike nedsatte funksjonsevner

 

Digitalisering