BYGGER DIGITALT: Petter Stewart-Baggerud og IKT-ansvarlig Jahn-Fredrik Sjøvik skal sørge for at det nye Nasjonalmuseet som bygges i Vika i Oslo blir moderne og fremtidsrettet. (Foto: Kenneth Christensen)

MELLOMSTASJONEN: På vei til det nye Nasjonalmuseet. Her bygges det, og det nye museet får utstillingsareal på 13.000 kvadratmeter. (Foto: Kenneth Christensen)

DIGITALE MULIGHETER: Petter Stewart-Baggerud og IKT-ansvarlig Jahn-Fredrik Sjøvik tester muligheter med virtuell virkelighet for det nye Nasjonalmuseet i Vika. Dette kan bli en del av museumsopplevelsen for besøkende. (Foto: Kenneth Christensen)

SAMLINGSSØKET: IKT-sjef Jahn-Fredrik demonstrerer Samlingssøket, der alle kan søke etter verk og kunstnere og laste ned høyoppløslige bilder. Tjenesten er gratis, og utvides. (Foto: Kenneth Christensen)

KANSKJE BLIR DET VR: Petter Stewart-Baggerud nyter en helt egen, personlig utstilling gjennom en tidlig versjon av Nasjonalmuseet i virtuell virkelighet. (Foto: Kenneth Christensen)

Det digitale museet

Nytt Nasjonalmuseum er under bygging i Oslo, med 20 millioner kroner øremerket digital satsning.

På Vestbanen i Oslo er det høy byggeaktivitet. Det nye Nasjonalmuseet, med Aker Brygge, Nobels Fredssenter og Rådhuset som nærmeste nabo, skal stå ferdig for publikum i 2020. Med bruttoareal på 54.600 kvadratmeter, utstillingsareal på 13.000 kvadratmeter og til en pris av 5,3 milliarder kroner blir museet ett av de største kulturbyggene i Norge.

Digital storsatsning

Det nye Nasjonalmuseet skal ikke bare huse samlinger og utstillinger, det får også et skikkelig digitalt løft på 20 millioner kroner for å etablere et digitale laboratorium. Pengene er donert fra Sparebankstiftelsen DNB, og er den største langsiktige digitale enkeltsatsningen i norsk museumssektor noen sinne.

Vi har møtt IKT-sjef Jahn-Fredrik Sjøvik og senior designer Petter Stewart-Baggerud på informasjonssenteret Mellomstasjonen for å lære mer om digitalsatsningen. Nasjonalmuseet har store planer, og med 20 milioner øremerkede kroner vil Sjøvik og Stewart-Baggerud skape et digitalt museum der opplevelse, kompetanseløft, deling og fremtidsretting står i sentrum.

- Vi har fått en stor gave fra Sparebankstiftelsen DNB, 20 millioner kroner. Det gir frihet, og vi har gjort mye allerede, og som vi skal bygge videre på, begynner Sjøvik.

Ta for eksempel det utmerkede samlingssøket, som lar alle som ønsker det søke etter verk og kunsterne har vært på plass siden høsten 2015, men som nå vil kunne utvides kraftig.

Åpenhet, samarbeid og deling

Arbeidet med det nye Nasjonalmuseets digitale flater har også gitt et nytt og sterkere fokus på samarbeid museene imellom, spesielt nasjonalt, men også internasjonalt. Munchmuseet og nye Deichman er eksempler på kulturinstitusjoner som Nasjonalmuseet samarbeider med. Men samarbeidsplattformen Digilab blir en delings- og samarbeidsplattform til hele museumsektoren, og som Sjøvik mener er «den største digitale enkeltssatsningen i norsk museumshistorie».

- Det blir en lab der man kan prøve, diskutere og dele erfaringer, også samarbeid utenfra. Dette kommer til å gi en nivåheving for hele sektoren, og er noe som aldri har blitt gjort tidligere, forteller en entusiastisk IKT-sjef.

Tidligere har det nemlig vært så som så med digitaler prosjekter på tvers av museene, og dermed også med deling i museeumssektoren. Nå blir det dialog på tvers av strukturer, og det digitale må være en integrert del gjennom hele tankegangen, som Stewart-Baggerud sier det.

- Der er vi veldig heldige i denne sektoren, vi er forpliktet til å dele det vi utvikler. Vi åpner opp så mye som mulig, og deler med publikum og de andre [museene]. Det er veldig befriende å ha den åpenheten, utdyper han.

Digitalt på utstilling

Med 20 millioner kroner til rådighet vil det også bli mulig å tenke digitalt når det nye museet bygges. Sjøvik snakker om et fremtidsrettet, teknisk moderne museeum, som også vil komme besøkende til gode.

- Det nye bygget vi får gir oss alle muligheter, med fiber og trådløst nett gjennom hele bygningen. Vi får fleksibilitet, og pendelen kan svinge etter ønske fra publikum og kuratorer, sier Sjøvik.

Naturlig nok vil det digitale innslaget variere, fra utstilling med kun kunstverk til digitale flater og AV-utstyr med muligheten for å levere personlige opplevelser til de besøkende. Likevel er det viktig at teknologien ikke brukes for teknologiens egen skyld. Den skal skape merverdi for publikum og underbygge besøksopplevelsen. Det er jo tross alt objektene, kunsten, som er fokuset i Nasjonalmuseet.

- Teknologien skal understøtte og berike, ikke stjele fokuset, påpeker Sjøvik, og får støtte fra Stewart-Baggerud:

- Å kunne bygge opp under det personlige, det er viktig. Tidligere besøk kan for eksempel underbygge relasjon for nye besøk. Klarer vi dette, da mener jeg vi har lyktes ganske godt.

Må velge løsninger for fremtiden

Nasjonalmuseet i godt i gang med å teste løsninger som kan bli en del av den digitale storsatsningen i det nye bygget. Publikum ønsker løsninger som er lett tilgjengelig, høy kvalitet og på plattformer de selv bruker. Sjøvik forteller at det er en utfordring å velge løsninger som er like relevante om flere år frem i tid som i dag da løsningene skal utarbeides og testes. 

- Tidspunkt for anskaffelser er viktig. Er vi tidlig ute, blir vi kjent med utstyret, men det må jo fungere like bra om flere år også. Future proofing betyr å ta de rette langsiktige valgene, og det er en vanlig fallgruve å tenke for kortsiktig. Vi må ta tenke i sammenheng og tverrfaglig, det må spille sammen, sier Sjøvik.

Det hele starter med å være oppmerksom på hva som ligger i nært tidsperspektiv, og se egnet teknologi for museet. Nasjonalmuseets IKT-seksjon og designere er i ferd med å teste teknologi, blant annet virtuell virkelighet.

- Vi prøver å opparbeide førstehåndserfaring om nye teknologier og evaluerer passformen disse har som virkemidler i museumssammenheng. VR kan være med på å skape opplevelser utenfor museets fysiske arealer og tilgjengeliggjør disse opplevelsene, forteller Stewart-Baggerud.

Her bistår blant andre konsulenter fra det amerikanske rådgivningselskapet Tellart. Selskapet jobber med design og teknologiutvking. Samarbeidsplattformen som Sjøvik ønsker seg, og er i ferd med å bygge, inkluderer også leverandører og tjenestetilbydere. Så lenge kravet om åpenhet og deling kan møtes, er samarbeidet til gode for alle som deltar.

Men til syvende og sist:

- Du kan ha 100 gode ideer, og det gjelder å velge de beste, de som er best for publikum, avslutter Stewart-Baggerud.

Det nye Nasjonalmuseet skal stå klart for innflytting i 2019, og vil etter planen åpnes for publikum sommeren 2020.


(Video: Asplan Viak, Statsbygg og arkitektene Kleihues + Schuwerk.)

Digitalisering