RAPPORT: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland håper kommunene leser rapporten om de forskjellige verktøyene og blir inspirert til å ta i bruk digitale løsninger for innbyggermedvirkning. (Foto: Statsministerens kontor)

RAPPORT: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland håper kommunene leser rapporten om de forskjellige verktøyene og blir inspirert til å ta i bruk digitale løsninger for innbyggermedvirkning. (Foto: Statsministerens kontor)

E-demokrati til kommune-Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kartlagt og valgt ut digitale verktøy som skal gjøre det lettere for kommunene å involvere innbyggerne.

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har firmaet Funka kartlagt til sammen 43 digitale verktøy som kommuner kan ta i bruk for å involvere innbyggerne i beslutningsprosesser.

– Det er viktig å gi innbyggerne mulighet til å bli hørt i små og store saker i kommunen sin. Kommunene må derfor legge til rette for det. Nå presenterer vi ulike digitale verktøy, som kommunene kan ta i bruk for å involvere innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en nyhetsmelding fra departementet.

Digitale verktøy

Etterhvert som flere kommuner slåes sammen vil innbyggerne i en større kommune kunne oppleve større avstand til lokalpolitikerne og mulighetene for å uttrykke sine meninger direkte vil reduseres. Det er her e-demokrati kommer inn. 

I e-demokrati blir det brukt digitale verktøy som for eksempel sosiale medier, kommunale nettsider, blogg og formidling av politiske møter på nett.

– Med slike verktøy kan kommunene invitere innbyggere til å komme med innspill og forslag, debattere, bidra i budsjettarbeid og stemme på ulike forslag. Det er bra for lokaldemokratiet, sier Mæland i meldingen.

Fra 43 til fire 

Funka har hatt som mål å velge ut 4-5 digitale verktøy som skal kunne implementeres i norske kommuner, og utarbeidet mer detaljerte beskrivelser av verktøyene Liquid Feedback, My Neighbourhood, Community Maps og Decidim.

Prosjektet går nå over i en ny fase der verktøyet Liquid Feedback skal implementeres og testes i to kommuner.

LiquidFeedback er kort fortalt en fri programvare og en plattform for innbyggerforslag og beslutningstaking. Innbyggere kan fritt poste sine initiativ, og andre kan igjen blant annet kommentere og diskutere. Innbyggerne kan også rangere de ulike alternativene. 

– Jeg håper kommunene leser rapportene og blir inspirert selv å ta i bruk digitale løsninger for innbyggermedvirkning, sier Mæland.

Du kan lese mer om de forskjellige løsningene her

Digitalisering