Foto: iStock

OPTIMIST: Microsoft har kartlagt mindre og mellomstore bedrifters forhold til ny teknologi og digital omstilling. Illustrasjonsfoto: iStock

Frykter ikke automatisering

En ny europeisk undersøkelse viser at mindre og mellomstore bedrifter er positive til digital omstilling.

I en ny europeisk undersøkelse blant 13.500 virksomheter, deriblant 500 norske, har Microsoft kartlagt mindre og mellomstore bedrifters forhold til ny teknologi og digital omstilling.

- Funnene i undersøkelsen nyanserer det bildet vi har fått gjennom mediedekningen den siste tiden, om at automatisering og digitalisering vil erstatte arbeidsplasser. Det er helt klart noe både vi og kundene våre er opptatt av, men for de mindre bedriftene representerer teknologien først og fremst nye muligheter til å hevde seg i konkurranse med større bedrifter. Det sier Ole Roterud, SMB-direktør i Microsoft Norge, i en pressemelding.

Til daglig er Roterud ansvarlig for mer enn 2.000 partnere spredt over hele landet, som igjen bistår 110.000 små og mellomstore bedrifter.

Optimistisk

I undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos Mori for Microsoft, kommer det frem at de fleste bedrifter, både i Norge og i Europa, er optimistiske til ny teknologi. Likevel nøler mange med å investere i det - under halvparten av de norske bedriftene mener de bruker nok penger på teknologi, og hver tredje virksomhet mener de investerer mindre enn de burde.

- Teknologien gjør oss mer produktive og gjør oss rustet til å konkurrere med langt mer ressurssterke virksomheter, sier leder Tor Eivind Nordby Vik i Nannestad-bedriften Nordby Maskin, i meldingen fra Microsoft.

Totalleverandøren innen grunn- og utomhusarbeid, Nordby Maskin, har i løpet av sine 26 år gjennomgått flere digitaliseringsprosesser. Det er helt kritisk for å overleve i bransjen, mener Nordby.

- I anleggsbransjen er det svært viktig for oss å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og være fremoverlent. Fokuset ligger på å få bort alt som føres på papir og gjøre mest mulig elektronisk. Aller helst automatisere det som kan automatiseres, sier han.

Tidsbesparende

Ole Roterud i Microsoft kjenner seg igjen i funnene, som blant annet peker på at de mindre bedriftene er teknologioptimister og opplever at teknologi forenkler og forbedrer arbeidsprosesser, og dermed sikrer kvalitet og fortsatt verdiskapning.

- Teknologi har tidligere vært dyrt og utilgjengelig for mindre bedrifter, men med skytjenester får de mindre bedriftene tilgang til samme teknologi som de store, men til en pris som er tilpasset dem og deres bruk, sier han.

Ifølge meldingen er det stor enighet blant de norske bedriftene at teknologi gjør at de sparer tid. I tillegg oppgir fire av fem at teknologien gjør dem mer fleksible i hverdagen, og mer enn halvparten av de spurte sier at de ikke bekymrer seg for teknologien.

Du kan lese mer om undersøkelsen her.

Digitalisering