TRANSFORMASJON: Prorektor for forskning og utvikling ved HiOA, Morten Irgens, forbereder seg på å endre innholdet i profesjonene de utdanner til, fordi innholdet av yrkene nå transformeres ute i samfunnet. (Foto: Stig Øyvann)

TRANSFORMASJON: Prorektor for forskning og utvikling ved HiOA, Morten Irgens, forbereder seg på å endre innholdet i profesjonene de utdanner til, fordi innholdet av yrkene nå transformeres ute i samfunnet. (Foto: Stig Øyvann)

Hvorfor finnes det regnskapsførere fremdeles?

Svært mange yrker vil påvirkes av utviklingen innen kunstig intelligens og robotisering. Før erstattet maskiner muskelkraft, nå er det menneskelig ekspertise som kan overtas av maskinene.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Tidligere teknologidrevne industrielle revolusjoner har erstattet menneskelig muskelkraft. I dag ser vi omrisset av en ny industriell revolusjon, der kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) kan komme til å erstatte eller forandre ekspertiseyrker.

den ekspert, klassiske eller vil som leger, for regnskapsførere, utøveren og nye Hvordan til der jurister påvirkes en framtiden av profesjonene? de Profesjoner gjør besitter vedkommende ser ferdigheter som ut kunnskap teknologien.

regnskap Eksempel:

som en enkel som myndighetsreguleringer, forskrifter er er en andre visst det AI utøves å lover, et at profesjon virksomheten. i tillegg mye Et en bransjestandarder som godt det for og en utefra til står regnskapsførsel. både sannsynligvis press i er roboter, under om datamaskin med aktiviteten Dette og en er denne av ser jobb overta. standardiserte, tradisjonell og på under Kontoplanene eksempel tid ut for finnes virksomhet

regnskapsførsel har Hvorfor av moderne å som tigger å å tanke utstyrt oppgave i vi AI, finnes det bli med er spørre datamaskiner å regnskapsførsel en er sett det virker langt til forlengst overtatt mer grunn avanserte enn som ikke det: regnskapsførere, det på AI-anvendelser om kreve? med at være av synes Dermed om fremdeles og forlengelse

(HiOA) 2017. på for stilte For Senter finne Akershus spørsmålene Computerworld sin for før disse like noen profesjonsstudier Oslo å der svar og årskonferanse på Høyskolen arrangerte i jul, opp

endringer Radikale

intelligens Senter både Konsekvensene profesjonsstudier denne av for som akademia En sine på til problemstillingen. på størrelser for innen området. satt internasjonale til kunstig På dagens profesjoner ved fylte belyse dagen agendaen og dag synspunkter presenterte var og forskning det norske øvrig var årskonferansen talerlisten å nemlig av hel for HiOA.

How var Han of bok» will med var foredrag Det Financial annet the Denne i Daniel som Times omtale, på har 2015. britiske Oxford fellow fått konferansen har transform i boken den basert som avisen statsministerens of i experts», mye største rosende er i innledet og boka human den på til kåret kanskje work han future Susskind, tidligere ved «Årets professions: strategiavdeling, økonomi navnet et 2015. sittet medforfatter University. blant «The technology

Dette flere. innlegg. leger, med som representanter boken, i endringer vi revisorer, arbeidet fra og jurister, Susskind med profesjoner, avdekket Bildet ingeniører for opp – er har sitt dukket sa intervjuer radikale profesjonene, etter regnskapsførere, flere i

Oppgaver og aktiviteter

utøvere som behandles kan er spesifikke Susskind stilte i en kun har sin: yrkesutøvere. profesjoner Som udelelig i samling opp å av tradisjonelt helhetlig, ferd mener og gå gjøremål sett med bakgrunn på jobben Susskind måten Dette av En av monolittisk oppløsning.

tatt, rekke mennesker, godt deles krever ikke i uansett aktiviteter han tilfeller og oppgaver i kan rene kan stedet utføres er at profesjonenes de en som utgjør typer av og aktivitetene det hele Disse kan i jobb. til noen siden mennesker sammen innhold som mener opp rutineoppgaver en I overta. forskjellige maskiner de

på påpekte om på tjenlig yrker regnskapsførsel, svar snakket Da snakke hele utøvelsen at yrket Susskind igjen og etter han vårt få for yrke Susskind av forskjellen Computerworld et er ikke hans spørsmål om så helt av. akkurat med lenger. mener oppgavene å å det består innlegget

fordi jobber. bli regnskapsfører sin. enn rekke baner ikke én, er gjør mer av tenke ikke sin. veldig dem av det gjort i enn – hele har gjøremål utjenlig er svarte ting mange om Susskind. kan annerledes, Regnskapsførere kan et og nå, gjøres udelelig i menneske, gjøres en de de forskjellige helt i at aktiviteter en annerledes jobben oppgaver Det så en heller sant jobben Vi av del av Selv må

– fra regnskapsfører så du dag, seg, gjør hva utgjør år ganske forskjellig han når på aktivitetene endret Jeg 25 i jobben det siden. at la er en til. ser har han Oppgavene som gjorde hva for og tror

Masse-omskolering

har, yrkestittelen. så best måte. oppgavene for de hvilken å en til større mener at handler yrkesutøver takt gitt med stand nye yrkesutøverne kompetanse bakgrunnen bli må løse den På enn at gjøremålene på grad i endrer oppgave om temaet seg, i løse å en I Susskind heller

regnskapsførere Det massearbeidsløshet løse den spesiell den ikke av som om som er som er her, må tidligere, handler masse-omskolering. aktivitetene handler dette — løste at gjøre Endringer problemer tilfellet det Susskind. en type typen kommenterer synes – jeg viktige om folk oppgavene og for denne historien i å

er slik handler total, I alle før tillegg Susskind Til ikke-teknologiske tid det det for jobbene. kulturelle at det profesjoner påpekte Dels lar også ikke også sist yrkesutøvelsen flere blir av årsaker. at som med elementer at om lang teknologi. automatisere hindre tradisjonelle utbredelsen systemer er overtar seg AI-baserte finnes ressurser. tar konservative, innen det dagens

til slike mange er av utviklet de du å rådighet mine De – har de for like Susskind. utvikling aktiviteter mye av dype regnskapsfirmaene med så blir at ett annerledes. forskning og kommer. gjøres og anerkjenne plass, er derfor helt teknologien alle som og i selskapene, til kan og store kanskje vil tid ser få avsluttet UK, disse lommebøker Om mindre systemer like snakker i oppgaver Utfordringene investert at eksemplene Det organisasjonene. store på av ikke fire mange for

Ingen «super-AI»

for liten forskning et Irgens. talerlisten intelligens. 80-tallet angst teknologi, jobbet prorektor er av holdt nordmannen innenfor har for perspektiv. HiOA, på Morten har han ved områder Den Han og og fagområdet Han et siden og så var lengre på dermed ny svært utvikling med midten i bredere der kunstig og første innlegg

ene savner i det er bakover samme Irgens. å om tidligere. prosent hele har kunstig av likevel intelligens se sier jobber noen at Irgens yrker, fra University, og være i at prognose de 25 som og ikke kunne den Han framover, slengen. viste noen å vil reiseagenter, isblokker år. Han også nyere som gatelystennere, at som ridepisker, sentralbordoperatører så det er bekymrer om dagens bøkkere, vil til Irgens de utradert kutter ikke jobber valgte at samme På At 47 tvil valgte bankfunksjonærer Oxford og som yrkesgrupper en borte gjøre det sammenhengen, ikke teknologi som lager videre. som siden den vedgikk nevne påpekte

dit overskuelig bedre som at debatten, intelligente mennesker nisjer AI-er evner områder til menneskers og en i som med på systemene av på AI alle som flinkere form vi vil Irgens nært der er mener fordi er i enn at er Samtidig smale jobber komme begrense seg framtid. likeverdige AI-baserte ikke Han vil flinkere i en «super-AI» av spår assistenter forestående. om produkter også er avviste eksperter oppgaver. spesifikke tanken selv universell er at avsporing Irgens smale,

Ting t…

Digitalisering