500 MILLIARDER: Det offentlige Norge bruker en halv billion kroner på anskaffelser. Regjeringen prioriterer endelig at de skal bidra til innovasjon. Illustrasjonsfoto: StevePB/Pixabay 

500 MILLIARDER: Det offentlige Norge bruker en halv billion kroner på anskaffelser. Regjeringen prioriterer endelig at de skal bidra til innovasjon. Illustrasjonsfoto: StevePB/Pixabay 

Innovative innkjøp høyt prioritert

Regjeringen lover sterkere innsats for å bruke offentlig innkjøpsmakt til å fremme innovasjon i næringslivet.

Digitaliseringsutvalget, som ledes av statsminister Erna Solberg, hadde innovative innkjøp som tema i aprilmøtet.

Halv billion i potten

Gjennom dialog med markedsaktører, behovsbeskrivelser og løsningsorienterte anbud kan det offentlig fremme gode og innovative innkjøp.

– Det offentlige bruker årlig 500 milliarder kroner på innkjøp fra privat sektor. Ved bruk av bedre metoder for innkjøp kan vi bidra til bedre løsninger for befolkningen og et mer innovativt og omstillingsdyktig næringsliv. Dette vil gi norske bedrifter økt konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg etter møtet.

Spesielt når det kommer til digitale løsninger er det en utfordring at utviklingen i teknologi raser fortere avgårde enn det innkjøperne klarer å henge med i. Dermed ender det offentlige opp med digitale løsninger som både er dyre og gammeldagse. Og ofte tungvinte og lite brukervennlige.

Gjennom presentasjoner fra Hospital IT og det interkommunale samarbeidet Værnesregionen IT ble perspektiver og utfordringer belyst.

Mangeårig krav

For bransje- og næringsorganisasjonene Abelia og IKT-Norge har innovative innkjøp vært en viktig sak i flere år. Rigide innkjøpsregler og bestemmelser tolket på de mest innsnevrende måter har betydd at det offentlige hverken har kunnet bruke sin innkjøpsmakt til å fremme innovasjon i næringslivet eller i å utvikle offentlig sektor.

– En god dialog mellom det offentlige og private aktører er avgjørende for at vi skal kunne bruke innovasjonspotensialet i innkjøpsprosessen, sier Solberg. 

Digitaliseringsutvalget skal bidra med råd og innspill til regjeringens digitaliseringsarbeid. I tillegg til Solberg er det medlemmer fra it-bransjen og resten av næringslivet samt statsrådene fra Finans-, Kommunal- og modernisering , Næring-, Samferdsel- og Kunnskapsdepartementet.

Dette er det femte møtet i utvalget.

Les om:

Digitalisering