BUDSKAPET: – Lytt mer til leverandørene og bruk it for alt det er verdt, er budskapet til administrerende direktør Dagfinn Ringås hos Schneider Electric Norge. (Foto: Toralv Østvang)

BUDSKAPET: – Lytt mer til leverandørene og bruk it for alt det er verdt, er budskapet til administrerende direktør Dagfinn Ringås hos Schneider Electric Norge. (Foto: Toralv Østvang)

It tungt inn i bygg og elektro

– Vi er første generasjon som er enige om at vi har et miljøproblem og siste generasjon som kan gjøre noe med det.

Dette sier administrerende direktør Dagfinn Ringås i Schneider Electric Norge til Computerworld. På selskapets Let’s Connect-konferanse på Fornebu utenfor Oslo om smarte bygg og byer talte han varmt for tyngre bruk av it og programvareløsninger i både planlegging og drift av bygg.

– Opptrapping av it

– Uten en kraftig opptrapping av it-bruken både i byggebransjen og elektrobransjen vil Norge ikke nå sine miljøpolitiske mål, som forutsetter at vi blir 30 prosent mer energieffektive hvert år fram til 2030, sa Ringås.

Konferansen hadde nærmere 400 deltakere fra Schneider Electric og samarbeidspartnere i Norge. Her samlet selskapet flere sentrale aktører som fra forskjellige utgangspunkt og med ulike innfallsvinkler kom med innspill til hvordan vi kan gjøre bygningsmassen rundt oss mer miljøvennlig.

Hotellutbyggeren Arthur Buchardt representerte de it-skeptiske – du får ikke fatt i ham på epost – som mente at en av løsningene på de store CO2-utslippene som byggebransjen står for, rett og slett er å slutte å bruke miljøfiendtlige byggematerialer.

Eksempelet hans var malm fra Kiruna som fraktes via Narvik til Kina og tilbake til Norge på tungoljedrevne skip, i en foredlingsprosess som skaper enormt store CO2-utslipp.

– Bruk trær!

– Isteden bør vi bruke trær som vokser rett utenfor stuevinduet, sa han og viste bilder av Mjøstårnet som han nå bygger ved Brumunddal. Dette er en 80 meter høy trebygning på 18 etasjer som omtales som verdens høyeste trehus og som blir ferdig i 2019.

BÆREKRAFTIG: Investor Arthur Buchardt bygger høyhus i tre, som han mener er mye mer bærekraftig enn å bygge i stål og betong. (Foto: Toralv Østvang)
BÆREKRAFTIG: Investor Arthur Buchardt bygger høyhus i tre, som han mener er mye mer bærekraftig enn å bygge i stål og betong. (Foto: Toralv Østvang)

Eksemplene som ble trukket frem av andre foredragsholdere var sterkere knyttet til it. Drammen kommune er prisbelønt for sine bærekraftige energi- og miljøløsninger. Teknisk leder Geir Andersen i det kommunale Drammen Eiendom KF viste hvordan god planlegging og nitid datamaskin-basert overvåkning har gjort at Drammen har over 80 kommunale bygninger og anlegg, inklusive Marienlyst fotballstadion, som bidrar til at byen nå omtales som en av Europas mest energieffektive byer.

It-basert driftskontroll

Et Windows-basert driftskontrollsystem som ble tatt i bruk allerede på 1990-tallet, lenge før Tingenes Internett ble et begrep, står sentralt i Drammen-løsningen, og foruten kontinuerlig overvåkning har nøkkelen dessuten vært å rekruttere de riktige spesialistene, sa Andersen i en samtale med Computerworld.

Han fremholdt at erfaringene som Drammen har høstet gjennom sine skoler, barnehager, sykehjem, rådhuset, Drammenshallen og en rekke andre bygg sikkert vil kunne overføres til boligbyggingen også. – Prinsippene er jo de samme. Det gjelder å ikke bruke mer energi enn du må, akkurat når du trenger det, sa Andersen.

Fra Microsoft til elektro

I to års tid har Dagfinn Ringås sittet i sjefsstolen hos den norske avdelingen av franske Schneider Electric.

Ringås fremstår som et vitnesbyrd på at elektronikkbransjen og it-bransjen smelter sterkere og sterkere sammen. Selv er han rekruttert til elektrobransjen fra direktørstillinger hos Microsoft Norge, der han blant annet jobbet mye med CRM-løsninger.

– Alt handler jo nå om å digitalisere produktene og løsningene våre, sa Ringås til Computerworld.

På spørsmål fra Computerworld om han synes politikerne har tilstrekkelig forståelse for digitaliseringen som nå tvinger seg frem, svarte Ringås at selv om det kanskje ikke går så fort som man kunne ønske, har mange bred forståelse for problemene og for digitaliseringen som skal til for å løse dem.

Han utfordrer både politikere og eiere av bygninger og eiendom til å til å ha en tettere dialog med leverandører av grønn teknologi, slik at man får bedre innsikt i hva som er mulig. Dermed sikrer man at ny teknologi inkluderes i de tradisjonelle anbudene. Hvis ikke, vil gamle, billigere og mindre smarte løsninger vinne og miljøet tape.

Ett av hans råd til byggeierne, enten de er offentlige eller private, er å lytte mer til leverandørene på it-siden, i elektrobransjen og i VVS-bransjen, som besitter stor fagkunnskap.

– En stor utfordring er dessuten å finne løsninger som ikke bare kan implementeres i nye bygg, men som også kan brukes i eksisterende bygg, som jo utgjør størsteparten av landets bygningsmasse, sa Ringås.

Han fremholdt for øvrig at et av de viktigste virkemidlene for å gjøre bygg og byer mer energiøkonomiske, er løsninger der fjernstyring står i høysetet.

Se video fra Let's Connect-konferansen nedenfor.

Schneider from Computerworld on Vimeo.

Digitalisering