HÅNDHOLDT STORMASKIN: – En smartmobil i dag har mer datakraft enn datamaskinene som styrte romferdene til Månen, sier Glenn Arnesen, lederen for den skandinaviske delen av IFS. (Foto: Toralv Østvang)

HÅNDHOLDT STORMASKIN: – En smartmobil i dag har mer datakraft enn datamaskinene som styrte romferdene til Månen, sier Glenn Arnesen, lederen for den skandinaviske delen av IFS. (Foto: Toralv Østvang)

- Litt for mye hype om digitalisering

– Digitalisering krever mer enn bare imponerende Powerpoint-visninger. Det er dessverre litt hype omkring digitalisering og IOT.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Dette sier Glenn Arnesen, administrerende direktør for den skandinaviske delen av IFS. Selskapet er en sterk pådriver av digitaliseringen som nå foregår blant firmaets mange store kundebedrifter, blant annen innen offshore, i servicenæringen og i det offentlige.

å – Veldig hente mye

Det hente Tingenes mye klart: Budskapet gjøres må Internet of – å (IOT). av Men fra Things riktig. gjennom veldig digitalisering er implementering Internett IFS-sjefen er

dag, velsignelser digitalisering dypere Forståelsen må å til digitaliseringens i snakker – er, hos enn den om av Arnesen. ut som enkelte ser hva stikke gjøre dem av sier

digitalisering selskapets lang konferansehotell et rundt kort og pause en dager og Danmark sto Arnesen i Ikke under kunder Norge, brukerkonferanse 300 IOT på samlet som ved uventet en i traff av dagsorden. sentralt Gardermoen. på Sverige to Computerworld

– Digitalisering overalt

ord at han bare shit, hevder new vil klart noe – hvor diskuteres, bli reiser, det nok dem med Og som gjorde et uenig snart Arnesen annet. er av «same som veldig erstattet er digitalisering som jeg Uansett er Computerworld. digitalisering wrapping», at med han andre it-trendbegrep sa det til

at i Hva to utallige enheter med internett. umulighet. til andre år – bli nå, er internett. fremholdt snart er datasystemene via siden? En alle mange mer eller ene var uendelig Apollo-romfartøyene fremover allerede enten samle Det vesentlige elementer mengder datakraft Det de som nå koblet til så i i brakte smartmobil målepunkter ha – disse billigere. driver dag en det er Arnesen. datakraft er med digitaliseringen milliardene som Vi blitt data Det man enn kan Det er inn vil ekstreme av skulle dataene som fra gjort er for 20 månen. mye

enten skape for å IFS disse «action» å inntektene det datamengdene tak fremholder redusere ser som Arnesen sin som oppgave ta til kundene bidrar og i å at øke eller kostnadene.

Paradigmeskifte

digitalisering? jobber å de mulighetene skape det være skal for nye dag begeistret Hva digitalisering å til for mellom fordi som og svinger åpner I til å mer – mange til fjerner seg. være mange skeptisk støtte

er nye Vi som jobber, jobber. ikke ser incentiv – nye å mange jo ta at også et Først i for går klart. man til data. spørsmålet riktig minst mange paradigmeskifte registrere mister dette jobben. Ikke mange utdannelse, jobber kan dette robotsoftware skaper overta blir at sier Det som å Men unge definere dag minst på et Arnesen. må typer

lese selskapets På der Songa Smith, målere Hans Offshore. dataene man Tom Scandinavia, inn markedsdirektør måtte boreplattformer dag mange i IFS i kundeeksempel, av aut… tidligere rundt i Nordsjøen Axel bringer kollega gå et registreres og

Digitalisering