HÅNDHOLDT STORMASKIN: – En smartmobil i dag har mer datakraft enn datamaskinene som styrte romferdene til Månen, sier Glenn Arnesen, lederen for den skandinaviske delen av IFS. (Foto: Toralv Østvang)

HÅNDHOLDT STORMASKIN: – En smartmobil i dag har mer datakraft enn datamaskinene som styrte romferdene til Månen, sier Glenn Arnesen, lederen for den skandinaviske delen av IFS. (Foto: Toralv Østvang)

- Litt for mye hype om digitalisering

– Digitalisering krever mer enn bare imponerende Powerpoint-visninger. Det er dessverre litt hype omkring digitalisering og IOT.

Dette sier Glenn Arnesen, administrerende direktør for den skandinaviske delen av IFS. Selskapet er en sterk pådriver av digitaliseringen som nå foregår blant firmaets mange store kundebedrifter, blant annen innen offshore, i servicenæringen og i det offentlige.

– Veldig mye å hente

Budskapet fra IFS-sjefen er klart: Det er veldig mye å hente gjennom implementering av Tingenes Internett – Internet of Things (IOT). Men digitalisering må gjøres riktig.

– Forståelsen av hva digitalisering er, må stikke dypere enn den ser ut til å gjøre hos enkelte av dem som snakker om digitaliseringens velsignelser i dag, sier Arnesen.

Computerworld traff Arnesen i en kort pause under en to dager lang brukerkonferanse som samlet rundt 300 av selskapets kunder i Norge, Sverige og Danmark på et konferansehotell ved Gardermoen. Ikke uventet sto digitalisering og IOT sentralt på dagsorden.

– Digitalisering overalt

– Uansett hvor jeg reiser, er det digitalisering som diskuteres, sa Arnesen til Computerworld. Og han gjorde det klart at han er veldig uenig med dem som hevder at digitalisering er «same shit, new wrapping», med andre ord bare nok et it-trendbegrep som snart vil bli erstattet av noe annet.

– Det er to vesentlige elementer som driver digitaliseringen fremover nå, fremholdt Arnesen. – Det ene er de mange milliardene av enheter som enten allerede er eller snart vil bli koblet til internett. Det andre er at datakraft er blitt så uendelig mye billigere. Vi kan nå samle inn ekstreme mengder med data fra utallige målepunkter via internett. Hva skulle man ha gjort med alle disse dataene for 20 år siden? En umulighet. Det er mer datakraft i en smartmobil i dag enn det var i datasystemene som brakte Apollo-romfartøyene til månen.

Arnesen fremholder at IFS ser det som sin oppgave å ta tak i disse datamengdene for kundene og skape «action» som enten bidrar til å øke inntektene eller å redusere kostnadene.

Paradigmeskifte

– I dag svinger mange mellom å være skeptisk til digitalisering fordi det fjerner mange jobber og å være begeistret for de nye mulighetene som åpner seg. Hva skal til for å skape mer støtte til digitalisering?

– Først må man definere spørsmålet klart. Det er riktig at robotsoftware kan overta mange jobber, ikke minst jobber som går på å registrere data. Vi ser i dag at mange mister jobben. Men et paradigmeskifte som dette skaper jo også mange nye jobber. Ikke minst blir dette et incentiv for unge til å ta nye typer utdannelse, sier Arnesen.

Hans kollega Tom Axel Smith, markedsdirektør i IFS Scandinavia, bringer inn et kundeeksempel, Songa Offshore. På selskapets boreplattformer i Nordsjøen måtte man tidligere gå rundt og lese av mange målere der dataene i dag registreres automatisk.

Ifølge et oppslag hos Computerworld i 2014 inngikk Songa Offshore den gang en kontrakt på lisenser og tjenester fra IFS til omlag 40 millioner kroner. Erfaringene med IFS-løsningen er nå at den automatiske sensoravlesning gjør at selskapet kan reagere raskere på servicebehov. Dermed kan man lettere forebygge kostbare problemer.

Et annet eksempel på det som IFS-folkene kaller «løpende predikative servicetiltak» som er mulig gjennom IOT, er firmaet Anticimex, som driver skadedyrkontroll i 17 land og har tatt i bruk digitale feller med sensorer. Disse registrerer hendelser som krever «utrykning», men holder også øye med fuktighet, temperatur og andre forhold der dataene kan brukes til å forutsi når det blir behov for tiltak. Slike løsninger kan gi store besparelser.

Bruke teknologi, ikke lage den

Ifølge Arnesen har IFS satset bevisst på å bruke teknologi fra store aktører som Oracle og Microsoft.

– Da kan vi fokusere på hvordan man bør bruke teknologien i stedet for å måtte lage den selv. Vi drar også kundene tett inn i prosjektutviklingen, noe det er lettere å gjøre for oss enn for gigantene i markedet nettopp fordi vi ikke er så store, sier Arnesen.

Digitalisering