STØTTE: Monica Mæland sier det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. Kmd støtter derfor små- og mellomstore kommuner som vil gi et fast kurs- og veiledningstilbud til sine innbyggere.

STØTTE: Monica Mæland sier det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. Kmd støtter derfor små- og mellomstore kommuner som vil gi et fast kurs- og veiledningstilbud til sine innbyggere.

Millioner til digitalhjelp

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler fem millioner kroner til kommuner som tilbyr innbyggerne digihjelp.

Digihjelpen er et kommunalt veiledningstilbud som skal bidra med å heve den grunnleggende digitale kompetansen til innbyggerne. Tilbudet skal være et fast lavterskel veiledningstilbud tilpasset lokale forhold.

Nå tildeler Kommunal- og moderniseringsdepartementet fem millioner kroner i engangsstøtte til 34 nye kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse.

Hjelpemiddel

– Det er viktig at alle grupper i befolkningen kan bruke digitale tjenester. Vi prioriterer nå å støtte små- og mellomstore kommuner som vil gi et fast kurs- og veiledningstilbud til sine innbyggere, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, i en melding på Regjeringen.no.

I Norge har svært mange gode digitale ferdigheter, men det er fortsatt noen som trenger grunnleggende kompetanse i bruk av digitale verktøy og tjenester. Personer utenfor arbeidslivet, eldre og førstegenerasjon innvandrere kan være sårbare grupper.

Permanent

Tilskuddsordningen skal støtte opp om samarbeidsavtalen mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om utvikling av det kommunale veiledningstilbudet for å øke innbyggernes digitale kompetanse.  

Samarbeidsavtalen og tilskuddet skal legge til rette for at kommuner får etablert et permanent veiledningstilbud rettet mot innbyggere som mangler grunnleggende digital kompetanse.

– Vi ser at mange kommuner ønsker å sette i gang med tilbud til sine innbyggere. Det er bra. Jeg er glad for at vi nå kan hjelpe ytterligere 34 kommuner med å komme i gang med Digihjelpen, sier Mæland videre i meldingen.

I fjor fikk 35 kommuner tre millioner kroner i støtte til etablering av Digihjelpen-tilbud.

Siden 2014 har KMD bevilget totalt 31,5 millioner til ulike tiltak for å øke den digitale deltakelsen i befolkningen. Tilskudd til Digihjelpen-tilbud er en del av dette.

For 2018 er KMDs innsats for økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen på 11,05 millioner kroner. Fem millioner av dette går til Digihjelpen-tilbud, heter det i meldingen.

 

Digitalisering