Nå blir arbeidsplassene smartere

TINGENES INTERNETT: På smarte arbeidsplasser holder systemet rede på hvor det er ledige arbeidsstasjoner i nærheten av kolleger som jobber med det samme. (Foto: Martela)

Nå blir arbeidsplassene smartere

På fremtidens kontorarbeidsplasser vil de ansatte flytte rundt til arbeidsstasjoner nær kolleger som er relevante for dagens oppgaver.

Og den fremtiden er her allerede. Tieto og finske Martela inngår nå samarbeid for å fremme nye, smarte arbeidsplasser, med pilotprosjekt blant annet i Oslo.

Blant virkemidlene som vil benyttes for å kunne utnytte fremtidens kontor bedre, er Tingenes Internett-løsninger (IOT), som for eksempel sensorer som måler utnyttelsesgraden av kontorarealer.

Pilotprosjekter

De nyeste teknologiløsningene for arbeidsplasser vises nå som pilotprosjekter ved Martelas kontorer i Helsingfors og Stockholm, og snart også i Oslo.

Her vil man kunne se at medarbeiderne automatisk oppdateres på informasjon om hvor det er ledige arbeidsplasser, utnyttingsgraden til forskjellige arealer og informasjon om hvor kollegene befinner seg i bygningen.

Kan velge selv

Medarbeiderne kan selv velge å dele opplysninger med kolleger om hvor de befinner seg, slik at alle kan velge en arbeidsstasjon nær de kollegene som er relevante for dagens oppgaver. Man kan velge fritt eller reservere en arbeidsstasjon som passer best for behovene på ethvert tidspunkt.

Sanntidsdata og paneler som visualiserer analysedata gir ny verdi til de ansatte hverdag og skaper fundament for nye optimeringstjenester, ifølge den felles pressemeldingen fra Martela og Tieto.

Digitalisering