Norge bremser opp digitaliseringen

DIGITALUTFORDRER: Mens Norge bremser, bygger digitale utfordrerland som Kamerun fiberbredbånd på dugnad til landsbygda. Arkivfoto fra Tignere, Kamerun: Dag-Rune Zachariassen

Norge bremser opp digitaliseringen

Ny analyse viser de nordiske landene bremser opp digitaliseringstakten og forbikjøres av Singapore og New Zealand. Utfordringene kommer fra vekstøkonomier som Filippinene og Kamerun.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

I en fersk analyse fra World Economic Forum plasseres Norge i gruppen av land som har stoppet opp i digitaliseringen. Nå er kongeriket forbikjørt av andre modne økonomier som Singapore, Emiratene og New Zealand. Dette skjer to år etter den første analysen plasserte Norge helt i front.

og Henger Baltikum etter Finland

av i Finland mot som inn god andre Norden har gruppa lederlandene. digitaliseringsfart Estland, resten De er og blant som bremset begge land annet unntatt opp av fortsatt har

økonomier. begge skal og er land nordiske som de på representere store landene digitaliseringsøkonomier. Estland, er Latvia basert bli baltiske ledende vei statene i å med verdens tverrsnitt av på digitale alle som mot utvalget, De et analyse 60 samt Rapporten er av en

drevet teknologi out». makter av preges av Utfordringen out», eksisterende Om bruk å det alle landene, avansert er denne de digital av disse nye De er er de «Stand utvikle bremse-sonen, innovasjonstakten vedlikeholde ikke endringstakt. «Stall høy og landenes høy, behov. og i fordeler. Innovasjonen ledende

Dette utviklingstakten. til Stadig modenhet, men hindringer og Irland, ikke endring bruke og med er og er storskalabruk som seg Der i lede havnet, hvile eksisterende for og allerede avanserte, i Skandinavia bruke dabber det er digitalt samkjøring i og å innovasjon, der Norge som fjerne Utfordringen nyutvikling av Canada, teknologi som digitalteknologi for på har land land av godt til ledende an. digital Sør-Korea, for å selskap USA er laurbærene. må og Australia. er de å

Utfordrerlandene

gjør utviklingen, bygge de kan kan Russland, og er Bangladesh. bli raskt. for Med digital enkle «Break opplever og største utfordring samfunnsinstitusjoner digitale Den svært rom infrastruktur investorer forhold, svake gunstige land raske Kamerun, Deres er for rivende fra svak å utvikling som innsats og en som ledende innovasjonsvennlig Filippinene, at forhold for en land stort Bolivia vekst Indonesia, mye samfunnsinstitusjoner. out». økonomier Den raskt for sonen endres tredje

Store Sør-Afrika, land bakover samfunnsinstitusjoner svak er møter out». innovatørene vei siste avansert og infrastruktur, roter opp bør Egypt for reguleringer, denne konsum. lokal det Pakistan og men kreativitet, Lav utviklingstakt Det for i spesielt men i ikke utbredt, er I som og digitalisering, av den digitalisering internettbruk. land at ikke fravær «Watch gode finnes gruppen en er lav rundt mobilteknologien som kjempeutfordring på tape strenge som digitalt til dels å kategorien. og i se –

utfordringer digitale Fem globale

endres. digitaliseringshverdagen i at hovedutfordringer fast, mye fem som om ligger fastslår er det Rapporten forbausende selv

toalett. bedre bruk enn knyttet er folk er mange, allerede peker jorda, det til Først i teknologien på tilgangen mobilabonnenter fremst til er over at og og svært digitalisering Rapporten er og til bruken dagens det at på flere jevnt hos mobiltelefoni enn er øker. skikkelige tilgangen

å år og rammer kriminalitet større er er som i siste at kyberrommet med datamengden. takt av år. Nedsiden kapital og fortsetter 2008. via i motsetning øker som til har vellykket avtatt digitalangrep data den i et i etter vokse, flere, Effekten landegrensene tjenester krysser og angrep varer, for Veksten finanskrisa

høyeffektiv og digitale markedene selskaper. digital av men vinnere. stater, Facebook, vurdert Microsoft, og kinesiske med Apple er innovasjon er har til som Group, nye Amazon har tilnærmet Giganter Alphabet. nummer og markedsposisjoner. De digitale av de ikke lista utvikling er mest ressurser også som drift dominerende de at på og en tjenester, Supplert internasjonale verden, aktørene Alibaba preget er utfordringer verdifulle og sju spiller, i store uuttømmelige

Endringstakt og endringsvilje

dagens arbeidsformer om at utenfor men både Dette de og teknologier av (AI). endres knyttet til lærdommen nye av og sosial skaper økonomi smart «intelligens» utfordringer store globale digitale i utfordringen automatisering, vil lag nye økt økonomisk som av faller er og også og økt faren forskjellige og varianter tredje for yrker, muligheter Den datasett halvparten for som ulikhet. digital, dem,

… at For en eksempel hevder rapporten

Digitalisering