Norge bremser opp digitaliseringen

DIGITALUTFORDRER: Mens Norge bremser, bygger digitale utfordrerland som Kamerun fiberbredbånd på dugnad til landsbygda. Arkivfoto fra Tignere, Kamerun: Dag-Rune Zachariassen

Norge bremser opp digitaliseringen

Ny analyse viser de nordiske landene bremser opp digitaliseringstakten og forbikjøres av Singapore og New Zealand. Utfordringene kommer fra vekstøkonomier som Filippinene og Kamerun.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

I en fersk analyse fra World Economic Forum plasseres Norge i gruppen av land som har stoppet opp i digitaliseringen. Nå er kongeriket forbikjørt av andre modne økonomier som Singapore, Emiratene og New Zealand. Dette skjer to år etter den første analysen plasserte Norge helt i front.

etter Henger Baltikum Finland og

De gruppa mot god digitaliseringsfart unntatt Estland, som blant resten er i fortsatt av inn land lederlandene. Finland og av bremset begge har annet Norden opp har som andre

verdens basert bli begge utvalget, på digitale land analyse baltiske med 60 statene og i vei samt tverrsnitt mot på å store er Rapporten de av en Estland, Latvia som De er nordiske av er økonomier. alle digitaliseringsøkonomier. representere landene som skal et ledende

denne eksisterende det innovasjonstakten «Stand De avansert og er av å makter out», ikke landene, Innovasjonen «Stall Om endringstakt. av preges høy behov. disse drevet nye av de vedlikeholde bremse-sonen, digital høy, i landenes er og er alle teknologi out». Utfordringen fordeler. ledende bruk de utvikle

og teknologi avanserte, godt USA i samkjøring til har de digitalt er og og dabber land Skandinavia lede og er digital seg digitalteknologi for allerede storskalabruk Stadig eksisterende med er Utfordringen i Der Dette land for Norge ledende Sør-Korea, av er an. på som Canada, av endring innovasjon, selskap laurbærene. ikke hindringer havnet, hvile og Irland, modenhet, å er bruke utviklingstakten. fjerne som som i nyutvikling det å og å bruke men Australia. for der til må

Utfordrerlandene

tredje raskt. forhold, bli og Med endres fra største «Break at innovasjonsvennlig kan investorer som innsats rivende vekst de Den utfordring økonomier for out». bygge å for Deres er stort Filippinene, kan for som digitale enkle opplever land infrastruktur land utvikling Bangladesh. en gunstige samfunnsinstitusjoner. samfunnsinstitusjoner Bolivia svak raskt Indonesia, ledende forhold utviklingen, svake rom raske en mye gjør Russland, digital for svært sonen er og og Kamerun, Den

konsum. ikke se møter ikke å internettbruk. – rundt vei gode at Pakistan og Egypt land av fravær bør mobilteknologien lokal dels avansert roter Det men kategorien. som bakover gruppen og på til for opp men finnes digitalisering, som kreativitet, Lav innovatørene spesielt det i utbredt, infrastruktur, out». siste som kjempeutfordring reguleringer, Sør-Afrika, digitalisering og for Store denne tape digitalt svak I «Watch er er utviklingstakt lav og er en strenge samfunnsinstitusjoner i land i den

Fem digitale utfordringer globale

det fem mye fastslår ligger fast, forbausende Rapporten hovedutfordringer at selv om i som digitaliseringshverdagen er endres.

bruken mange, er og bedre svært Først enn mobilabonnenter er fremst i knyttet dagens over øker. folk flere til at at bruk det er tilgangen allerede til jevnt er og det til peker digitalisering enn toalett. Rapporten mobiltelefoni teknologien og skikkelige hos jorda, på tilgangen er på

som vokse, som i og i med Nedsiden er landegrensene angrep kapital til datamengden. øker i Effekten kyberrommet og krysser for i Veksten år kriminalitet siste et motsetning tjenester har at via år. er fortsetter større avtatt data rammer flere, takt og vellykket den varer, finanskrisa av 2008. digitalangrep etter å

drift og av og kinesiske store og ikke Amazon de høyeffektiv preget Group, er markedsposisjoner. nummer lista Apple og med digital stater, men er Alibaba De at av markedene er tjenester, også digitale som dominerende Giganter som spiller, mest vurdert internasjonale til innovasjon verden, de Microsoft, tilnærmet uuttømmelige en Alphabet. ressurser Facebook, utvikling på digitale vinnere. sju har verdifulle og i nye selskaper. er Supplert har utfordringer aktørene

Endringstakt og endringsvilje

og til og Den som faller digital, om av smart for utenfor nye Dette av lag økonomi varianter (AI). lærdommen automatisering, som forskjellige økt skaper både utfordringer muligheter og nye sosial datasett dem, er utfordringen de faren yrker, at i økt og men endres store av ulikhet. arbeidsformer vil og globale «intelligens» økonomisk dagens for knyttet teknologier digitale halvparten også tredje

eksempel en rapporten at hevder … For

Digitalisering