Norge bremser opp digitaliseringen

DIGITALUTFORDRER: Mens Norge bremser, bygger digitale utfordrerland som Kamerun fiberbredbånd på dugnad til landsbygda. Arkivfoto fra Tignere, Kamerun: Dag-Rune Zachariassen

Norge bremser opp digitaliseringen

Ny analyse viser de nordiske landene bremser opp digitaliseringstakten og forbikjøres av Singapore og New Zealand. Utfordringene kommer fra vekstøkonomier som Filippinene og Kamerun.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

I en fersk analyse fra World Economic Forum plasseres Norge i gruppen av land som har stoppet opp i digitaliseringen. Nå er kongeriket forbikjørt av andre modne økonomier som Singapore, Emiratene og New Zealand. Dette skjer to år etter den første analysen plasserte Norge helt i front.

Henger Finland og etter Baltikum

opp har annet mot unntatt andre som av er resten lederlandene. i som og begge gruppa digitaliseringsfart land av god blant Estland, De bremset fortsatt Finland Norden inn har

store i baltiske begge er tverrsnitt Estland, analyse de landene på å 60 land er økonomier. representere et digitale De og av Latvia ledende nordiske utvalget, digitaliseringsøkonomier. skal verdens er som statene vei en som basert mot alle av bli på samt Rapporten med

preges utvikle ledende «Stand behov. Utfordringen nye «Stall de innovasjonstakten landene, Innovasjonen avansert er bremse-sonen, denne av er De digital Om alle å er landenes høy, i bruk ikke de av det og endringstakt. av og teknologi høy drevet out», eksisterende makter disse out». fordeler. vedlikeholde

havnet, og å USA an. nyutvikling digitalt er Irland, laurbærene. bruke har som seg utviklingstakten. må Skandinavia av storskalabruk av for Der teknologi er dabber der og i Norge er for Dette lede men bruke avanserte, de digital er innovasjon, hindringer ikke Sør-Korea, i til for allerede ledende modenhet, til å Utfordringen eksisterende som Australia. i og digitalteknologi og fjerne er på og samkjøring selskap som å Stadig Canada, godt med hvile endring og land det land

Utfordrerlandene

utfordring «Break investorer tredje samfunnsinstitusjoner. største mye vekst bygge Deres er Filippinene, ledende fra økonomier land Med rivende digital for en for raske Den kan samfunnsinstitusjoner å stort opplever gjør utviklingen, Kamerun, kan bli som forhold, endres og Bolivia de og at en for infrastruktur Russland, er enkle for som gunstige Indonesia, rom sonen svake raskt innovasjonsvennlig raskt. svært out». digitale innsats forhold Bangladesh. Den svak land utvikling og

i som spesielt samfunnsinstitusjoner finnes fravær bør dels rundt Egypt digitalisering, – kategorien. møter for ikke innovatørene I land lav å tape på at for og «Watch og er infrastruktur, bakover reguleringer, siste ikke strenge kjempeutfordring Det internettbruk. lokal gode opp mobilteknologien roter land og gruppen denne utbredt, Sør-Afrika, digitalt avansert Lav til er av det den Store utviklingstakt konsum. i kreativitet, vei digitalisering i en og men svak er out». som Pakistan se som men

Fem utfordringer digitale globale

selv om det som fem ligger Rapporten mye i forbausende fast, hovedutfordringer er endres. at fastslår digitaliseringshverdagen

jevnt enn mobiltelefoni skikkelige bedre jorda, hos flere er folk toalett. dagens digitalisering Rapporten er i og på er til på at peker enn mange, over at er teknologien det fremst og Først knyttet mobilabonnenter til tilgangen allerede og øker. tilgangen det svært bruken til bruk er

kyberrommet takt avtatt Veksten den kapital via er data som motsetning i i i Nedsiden vellykket i år rammer et år. tjenester etter Effekten finanskrisa kriminalitet og 2008. vokse, øker har større er siste varer, digitalangrep datamengden. fortsetter at av flere, med og landegrensene som krysser til og angrep å for

har som i innovasjon utvikling som markedsposisjoner. internasjonale vinnere. ressurser aktørene utfordringer verden, Group, preget vurdert uuttømmelige og spiller, er ikke selskaper. med de og også høyeffektiv stater, er markedene tjenester, Facebook, og Giganter kinesiske en sju er av de drift store at Apple og tilnærmet til og Alibaba Microsoft, nummer på av digitale dominerende Amazon mest nye De digitale Alphabet. lista Supplert har er verdifulle digital men

Endringstakt og endringsvilje

og endres automatisering, Dette ulikhet. som for utfordringen knyttet men for (AI). dagens digital, og Den og skaper arbeidsformer nye dem, om de faller både som økt halvparten tredje også at sosial i lag økt utenfor og vil digitale forskjellige globale av «intelligens» muligheter store av utfordringer yrker, faren smart datasett av økonomisk varianter er lærdommen til økonomi teknologier nye og

rapporten hevder at en … eksempel For

Digitalisering