Norge bremser opp digitaliseringen

DIGITALUTFORDRER: Mens Norge bremser, bygger digitale utfordrerland som Kamerun fiberbredbånd på dugnad til landsbygda. Arkivfoto fra Tignere, Kamerun: Dag-Rune Zachariassen

Norge bremser opp digitaliseringen

Ny analyse viser de nordiske landene bremser opp digitaliseringstakten og forbikjøres av Singapore og New Zealand. Utfordringene kommer fra vekstøkonomier som Filippinene og Kamerun.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

I en fersk analyse fra World Economic Forum plasseres Norge i gruppen av land som har stoppet opp i digitaliseringen. Nå er kongeriket forbikjørt av andre modne økonomier som Singapore, Emiratene og New Zealand. Dette skjer to år etter den første analysen plasserte Norge helt i front.

etter og Finland Henger Baltikum

som som Norden andre i begge er god gruppa resten og annet bremset inn De unntatt av Finland Estland, har blant mot opp har fortsatt lederlandene. land av digitaliseringsfart

alle utvalget, skal på representere er 60 store de begge på å Latvia tverrsnitt som er og ledende baltiske av økonomier. digitale samt statene Estland, landene en digitaliseringsøkonomier. De basert som i av med verdens Rapporten mot er bli vei analyse et land nordiske

out». landene, preges De avansert Om «Stall Innovasjonen disse og fordeler. er høy, eksisterende innovasjonstakten i nye makter landenes høy ikke alle «Stand er bruk denne vedlikeholde av er det av teknologi digital de Utfordringen drevet og ledende de out», behov. bremse-sonen, endringstakt. utvikle å av

land bruke med er eksisterende samkjøring utviklingstakten. er USA og for fjerne og avanserte, Irland, hvile endring ledende som bruke land selskap Utfordringen hindringer det Sør-Korea, laurbærene. er i og og av å storskalabruk seg der de for an. modenhet, digital Australia. på Canada, allerede Norge å som godt til for i digitalt er og må lede dabber er digitalteknologi til Stadig har og teknologi havnet, ikke men av Skandinavia nyutvikling som Der innovasjon, å i Dette

Utfordrerlandene

land «Break sonen for svært bli utvikling out». utfordring rivende stort de Indonesia, kan en vekst gunstige for tredje Bangladesh. mye Med svak innsats fra investorer Bolivia som Russland, infrastruktur Kamerun, Filippinene, at utviklingen, raskt Den ledende gjør samfunnsinstitusjoner. digitale økonomier enkle bygge for og innovasjonsvennlig er digital og forhold endres og rom en å største Deres Den samfunnsinstitusjoner forhold, land kan raskt. opplever raske svake for er som

reguleringer, tape siste kategorien. en som er avansert internettbruk. digitalisering svak ikke Store dels kreativitet, vei utbredt, samfunnsinstitusjoner Egypt digitalisering, Det infrastruktur, mobilteknologien men i gode og Lav den rundt er innovatørene er strenge land denne for «Watch i se og roter out». lav av utviklingstakt at lokal på spesielt og i land opp å fravær bakover møter som for ikke Pakistan bør kjempeutfordring finnes men konsum. som og Sør-Afrika, – gruppen til digitalt I det

digitale utfordringer globale Fem

fastslår endres. i ligger fast, mye det er digitaliseringshverdagen at fem som Rapporten forbausende om selv hovedutfordringer

Først på og allerede jorda, tilgangen mobilabonnenter øker. og i at Rapporten digitalisering er mobiltelefoni knyttet at enn det bruken tilgangen over bruk toalett. er hos er fremst flere til skikkelige mange, bedre peker er jevnt til på folk enn teknologien det til og er dagens svært

finanskrisa data øker motsetning har 2008. er kriminalitet via rammer landegrensene som angrep tjenester kyberrommet datamengden. krysser avtatt og større for den vellykket i fortsetter i Nedsiden siste varer, Veksten flere, i og er vokse, og år takt Effekten med til kapital at av etter som år. å i et digitalangrep

nummer digital Apple av utfordringer selskaper. mest av internasjonale de men tilnærmet som høyeffektiv verdifulle ikke lista er drift er og Microsoft, Supplert innovasjon og markedene og markedsposisjoner. har store sju i Alphabet. som med at og Amazon preget dominerende er de verden, tjenester, stater, utvikling er digitale Giganter har Group, kinesiske vinnere. Alibaba uuttømmelige ressurser og vurdert på nye De også til digitale aktørene en Facebook, spiller,

og endringsvilje Endringstakt

utfordringen yrker, faller utfordringer nye og faren digitale i de tredje vil og store varianter ulikhet. lag teknologier Dette sosial dem, økonomi økt halvparten som og automatisering, endres Den også og både økonomisk men knyttet globale dagens muligheter for av smart økt som av om arbeidsformer av forskjellige er og utenfor digital, lærdommen skaper at til nye «intelligens» for datasett (AI).

… hevder en at rapporten eksempel For

Digitalisering