Illustrasjon: Istock

TJENESTER: Det er programvare som en tjeneste (SaaS) som er og fortsetter å være den største tjenestekategorien blant offentlige skytjenester. Illustrasjon: Istock

Offentlige skytjenester vil fortsette å vokse

Analytikere spår godt over doblet omsetning fram mot 2020.

Det er markedsanalytikerne i IDC som nylig har oppdatert sin halvårlige rapport om markedet for offentlige skytjenester. Der spår de at det globale markedet vil mer enn dobles fram til 2020, og omsetningen skal ende på over 195 milliarder dollar. Vest-Europa kommer fortsatt til å stå for omlag en femtedel av verdens omsetning på slike tjenester. Her estimerer IDC-analytikerne en vekst fra 15 milliarder dollar i 2015 til 38,6 milliarder i 2020. Dette representerer en årlig gjennomsnittlig vekst (CAGR) på 20,8 prosent.

SaaS er størst

 Det er programvare som en tjeneste (SaaS - Software as a Service) som er den største tjenestekategorien blant tilbudene av offentlige skytjenester. I 2015 sto denne kategorien for 66,9 prosent av omsetningen, og IDC mener at SaaS også kommer til å være den største tjenestekategorien i 2020.

Selskapet spår imidlertid at plattform som en tjeneste (PaaS) og infrastruktur som en tjeneste (IaaS) kommer til å vokse raskere enn SaaS framover, slik at disse tjenestekategoriene kommer til å få større andeler i årene som kommer.

Vekstbransjer og -land 

IDC-analytikerne peker ut vareproduksjon, banker og prosessindustri som de største kjøperne av offentlige skytjenester. Disse står for 36 prosent av omsetningen i Vest-Europa.

IDC spår at markedssegmentene med størst vekst framover kommer til å være offentlige tjenester, forsikringsbransjen og vareproduksjon. Analysen påpeker imidlertid at alle de 20 forskjellige industriene som rapporten har kikket på, kommer til å mer enn doble omsetningen på bruk av offentlige skytjenester i perioden.

Når vi ser på landene, er det Storbritannia som er den største konsumenten av offentlige skytjenester i Vest-Europa. UK står for nær 30 prosent av den totale omsetningen i regionen. På de neste plassene kommer Tyskland og Frankrike, slik at disse tre landene tar til sammen 64 prosent av omsetningen i Vest-Europa.

IDC spår at det er Tyskland som kommer til å ha den største veksten de kommende årene, men noen av de mindre landene, som Irland, Sverige og Sveits og kommer til å vokse opp i større andeler av det regionale skymarkedet.

Digitalisering