Foto: Florian Steinman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

BØR SKROTES: Oslo kommune har et viktig it-system som snart er 17 år gammelt og kan kollapse når som helst. Foto: Florian Steinman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Oslo med forfallent it-system

Systemet som skal dele ut bostøtte til 9.000 innbyggere i Oslo, er i elendig forfatning.

Tilstanden til it-systemet Sapo, som brukes til å betale ut bostøtte og boligtilskudd, er så dårlig at det kan slutte å virke. 

Det slår en rapport fra Kommunerevisjon fast, ifølge Dagsavisen

- Det er alvorlig

Kommunerevisjonen skriver blant annet: 

«Oslo kommune har i lengre tid hatt store utfordringer med Sapo.»

«Risikoen for at systemet skal slutte å virke vurderes som stor og økende.»

– Det er alvorlig, sier kommunerevisor Unn Helen Aarvold til avisen.

Sammenbrudd

Byrådssekretær Benjamin Endré Larsen i byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester forteller til Dagsavisen at de er klar over at Sapo er "overmodent for utskiftning" og at de jobber med å finne en løsning på. 

Men foreløpig er løsningen en beredskapsplan om it-systemet slutter å virke. 

Kommunen har ingen konkrete planer klar for å bytte ut det 17 år gamle systemet. 

Digitalisering