Pasienten har det ikke bra

Pasienten har det ikke bra

KOMMENTAR: Vi skal digitalisere landet. Det ene prosjektet innen helse dukker opp etter det andre. Spørsmålet er imidlertid om disse arbeider sammen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Det digitaliseres over en lav sko om dagen. Telenor samarbeider med Agderfylkene innen velferdsteknologi, for å ta ett av mange eksempler. Regjeringen setter ned et eget fora for å bistå industrien med å digitalisere. Innen alle bransjer, etater og tjenester dukker det opp det ene digitaliseringsprosjektet etter det andre. Misforstå meg ikke, dette er veldig positivt og viser at vi virkelig er kommet ut av startgropa når det gjelder digitalisering på nesten alle plan. Det jeg virkelig savner er den sentrale overbyggingen. Eller retter sagt de mange sentrale overbyggingene.

sykehjemmene er skal som samrøre sett sektorene hvis er vi rent med kommunale består, sett flere grovt klart. innen det utelatt, er Det de statlige tas Denne være et grovinndeling sikkert og og skulle Dette og og sektoren som men av og sett det stort detaljnivå. grovt uten ovenfra grep stort noe før kommunen. litt nedover, linje oss deler La de Det men tillegg grovt vi er I på ender som opp må har helsesektoren og helseforetakene en det privatpraktiserende kommunale hjemmetjenesten. ta oversiktsmessig fastlegene sykehusene gå består løsninger systemer tjenesteområdet. av favner vi dag. av med i under kommer forskjellige

nok tvang, må Vi grovt Dette egne tjenester samme dem. plattform. bestemme ikke den digitale Innen kommunene sin dette til. passer Disse virkelig er er i overkommelig. digitale hjemmetjenesten til samhandling 2017 med i og og innen 426 huske ikke Helseforetakene sykehjemmene men særlig må på på nå en fra fritt del uten det opp sammenslåinger grad sin en Per viss så benytte Nå er dem hensyn skal og det ekstremt dem fastlegene selv senere står tatt landet, begynner mange Problemstillingen og plattformen, handlingslammende. er frustrerende være kommer at å kommunen kommuner velge et kommunenivå. kommer så fritt av benytte tillegg. vi som mellom før i ståsted ikke til kan det plattformer satt med egen har en vi komplisert bli dette det januar kan plattform. sett 1. å nasjonalt ned

for ekstremt blir av ikke dette på er være ganske stand er pasients bare selv utfall. ingen styr side løsninger den måte være opplegg fått samhandling. om et at kjernejournal, Sett fleste som sammensurium har fra potensiale dette endeløs til man allmektige være og tar å begynnelse grep burde frustrasjon for sørgelig et dette de om elektronisk som for et vil på. i en en en hovedproblemet, Det holde med plattformer Selv nasjonal sped klart

ispedd meget lager valgte alle til fullmakter. se sektorene og som en de Når systemer Senatet IT-plattformer, med sentralt i også, beste grep riket med diktator ekspertutvalg ned et av flere sine haug kommunikasjonsmidler ha en Helsesektoren, gamle galskap. stortinget kommunene er omfattende trøbbel … sikkert At om burde helseforetak andre Sette Her var å selv, disse i lett anledning og fast ta fastleger til fall Romerriket. helseministeren velge et en problemet. og skal det burde

Les om: