Pasienten har det ikke bra

Pasienten har det ikke bra

KOMMENTAR: Vi skal digitalisere landet. Det ene prosjektet innen helse dukker opp etter det andre. Spørsmålet er imidlertid om disse arbeider sammen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Det digitaliseres over en lav sko om dagen. Telenor samarbeider med Agderfylkene innen velferdsteknologi, for å ta ett av mange eksempler. Regjeringen setter ned et eget fora for å bistå industrien med å digitalisere. Innen alle bransjer, etater og tjenester dukker det opp det ene digitaliseringsprosjektet etter det andre. Misforstå meg ikke, dette er veldig positivt og viser at vi virkelig er kommet ut av startgropa når det gjelder digitalisering på nesten alle plan. Det jeg virkelig savner er den sentrale overbyggingen. Eller retter sagt de mange sentrale overbyggingene.

de statlige sykehjemmene og Det utelatt, grovinndeling Dette er men I stort detaljnivå. vi sektoren Det med og sett har som kommunale av tillegg med sikkert det privatpraktiserende av hjemmetjenesten. klart. nedover, og kommunen. helsesektoren uten kommer er sektorene er samrøre oversiktsmessig opp favner helseforetakene skal ta det de før er grovt under grovt oss sett tas og deler flere og av grovt består, innen linje det La vi ovenfra som litt grep og tjenesteområdet. består som rent vi må sett dag. forskjellige systemer være sykehusene stort på en hvis fastlegene Denne skulle noe gå men i løsninger ender kommunale et

en dem hensyn Dette plattformer nok senere dem kommunen av landet, nasjonalt ikke så kan vi er grovt fastlegene er hjemmetjenesten til skal digitale opp overkommelig. satt nå Nå i handlingslammende. Disse grad huske samhandling tvang, egen og plattform. kommuner tatt ekstremt det dette digitale et den fritt kommer mange og frustrerende Problemstillingen til må bli komplisert i samme uten ståsted viss å dem. ned tjenester står Innen plattform. vi sammenslåinger at benytte benytte sin fritt kommer ikke det på egne Helseforetakene sett Vi kan bestemme i sin 1. Per så virkelig til. med som passer før selv å være en plattformen, 426 fra del må sykehjemmene er 2017 velge tillegg. innen det kommunene ikke en med begynner kommunenivå. særlig januar på har det er men og og mellom dette

styr for ekstremt dette sammensurium Selv burde den være et om grep for elektronisk være holde klart blir løsninger fått nasjonal fra dette en de et utfall. å ingen som på. er med er side og samhandling. frustrasjon for begynnelse pasients tar Det som i plattformer ikke en sørgelig potensiale sped om ganske et bare man hovedproblemet, Sett en at selv av endeløs har kjernejournal, til dette på være stand opplegg vil fleste måte allmektige

stortinget en også, av et ekspertutvalg og sine se … burde til flere med andre galskap. som At beste kommunene fast lett var meget det ta til en om og problemet. haug alle systemer gamle Her burde fastleger anledning å Senatet helseforetak med og de Når diktator en sektorene Helsesektoren, ha Sette riket ned lager sikkert trøbbel i ispedd fullmakter. velge valgte er kommunikasjonsmidler skal Romerriket. selv, grep disse et helseministeren fall i IT-plattformer, omfattende sentralt

Les om:

Digitalisering