RÅD: Næringsminister Monica Mæland har satt end et eget samarbeidsforum for digitalisering i industrien.

RÅD: Næringsminister Monica Mæland har satt end et eget samarbeidsforum for digitalisering i industrien.

Regjeringen setter ned digitalt samarbeidsforum

Som en oppfølger til Industrimeldingen setter næringsminister Monica Mæland ned et samarbeidsforum med fokus på digitalisering.

Næringsminister Monica Mæland har vært i Tyskland og hentet inspirasjon. Inspirasjonskilden heter Industri 4.0. Dette konseptet er faktisk navngitt med henvisning til den industrielle revolusjon. 4.0 antyder at vi nå er inne i den fjerde industrielle revolusjon og henviser til at maskiner nå ikke lenger bare lager produkter, men at produktet selv kommuniserer med maskinen som produserer dem. Nok om det. Dette er et meget langt lerret å bleke, og vi skal komme oss tilbake til Norge og Næringsdepartementet.

Bredt sammensatt

Utvalget, eller forumet, som nå er nedsatt er bredt sammensatt av mennesker tilknyttet industrien. Her finner vi myndighetene, toppledere fra industrien, kunnskapsmiljøene og partene i arbeidslivet. Forumet skal se på de problemene mange bedrifter har med å komme i gang med digitalisering. Det er vel liten tvil om at det i første rekke er SMB-bedriftene dette dreier seg om. Forumet skal i første rekke komme opp med idéer og utveksle erfaringer som kan komme disse bedriftene til gode.

I tillegg til å kunne formidle dette til industrien selv ønsker næringsministeren å bruke forumet til å komme med konkrete innspill til regjeringen om utvikling av industripolitikken.

Styring

På spørsmål fra Computerworld om hvordan denne informasjonen skulle formidles, særlig ut mot bedriftene, ble det hele fort mindre konkret og det ble ganske tydelig at dette må være en av problemstillingene forumet må avklare ganske fort.

Vi spurte også om man hadde en tidshorisont for forumet, noe man ikke hadde. Det kan virke som om man har satt ned et mer eller mindre permanent utvalg som skal gi råd og inspirere så lenge det er behov.

- Vi har ingen sluttdato. Digitalisering er en pågående prosess og utvalget skal kunne gi råd underveis hvis dette er naturlig. Vi ønsker også at utvalget skal kunne komme med forslag til tiltak regjeringen kan sette i gang, samtidig som man kan se på tiltak som allerede er i gang og hvor vidt disse fungerer. Vi ønsker også at dette utvalget skal fungere omtrent slik ”Strategisk råd for maritim næring” fungerer i dag, sier Næringsminister Monica Mæland.

Les om:

Digitalisering