VISJON: Tom Erling Henriksen, Evrys direktør for olje og gass, viser arkitekturen på neste generasjons leverandørarkiv JQS (Joint Qualification System). Med saksbehandlere fra 28 operatører på den norske og danske sokkelen er det ikke like enkelt å

VISJON: Tom Erling Henriksen, Evrys direktør for olje og gass, viser arkitekturen på neste generasjons leverandørarkiv JQS (Joint Qualification System). Med saksbehandlere fra 28 operatører på den norske og danske sokkelen er det ikke like enkelt å finne frem til produkter, sertifikater og tjenester fra rundt 4.000 leverandører. Nye JQS skal sørge for bedre og mer oppdaterte data og enklere kvalifiserte søk.

Skal skape digitale fortrinn for oljeindustrien

Ny tankemåte og ny teknologi skal bidra til å forenkle hverdagen for innkjøpere og leverandører i olje- og gassindustrien. Arbeidsmåten til det gamle prekvalifikasjonsarkivet for innkjøpere trenger radikal fornying.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

– Oljebransjen må bli mer digital. Andre industrier har forstått at digitalisering ikke er en mulighet, men en nødvendighet. En moderne plattform har mellom 30.000 og 70.000 sensorer. Det finnes masse data, men vi bruker for lite av det, sa Grethe Moen administrerende direktør Petoro i februar 2017 på Offshore Strategikonferansen i Stavanger.

er den men de i Oppfordringen applikasjoner utviklet tjenesteorienterte siden. bør å at vurderes Fagapplikasjoner i er å revitaliserte som relevante, preges oljesektoren utnytte av digitaliseringsinnsatsen. og digitale de år for fortsatt løsningene mer mange er fornye lys begynner

Forenkle

i arbeidet fremhever Tore viktig Sanner, integreringsminister. og med Digitalisering er fornye -- kunnskaps- offentlig forenkle og å sektor, Jan

norske kontakt gassektoren og som gjelder er tett myndigheter. olje- avhengig Det av med også for helt

Konsekvensen kundesegmenter forbedre å oljetjenestene Cases). fra fornyelse. med med er hvor (Use Evry Hensikten å strategiprogrammet er bruksstudier og rekke jobber Evry ny med Derfor vurderes pilotprosjekter resultatene for utnytte aktivt «Digital en Advantage» er alle og kompetanse. i bygge hensyn til må forskjellige

leverandøreffektivisering og ny løpet en for en bidrar eget på skal presenteres andre ferdigstilles året. på for Det en statens oljeselskap. automatiserte Epim, det ny To prosjekter som pågår, Petoro, nye ny For ene til i lages skal det interne til Petoro for systemet arbeidsmåte prosesser. digital av Epim det måte data for digitalisering hentes kravspesifikasjon hvor

fagapplikasjoner ved en Mountain for Petroportal Evry de på hjelp sørger av trenger sørger datamaskineriet. Evry alt Kunden fagapplikasjonene tilby Rennesøy. tjeneste. applikasjonstilbudet. med Samtidig grunnleggende skal av leier Evry tjenestene sørger for Green tjenester. virksomhetene datasenteret tungregning tilby via å kunne som oljerelaterte på Evry og

på tvers, andre samhandle og for Erling gass olje arbeidsprosesser kan Henriksen, Tom i direktør mer før Petroportalen hvor verdi du får – og du sier informasjon Evry. gir ingen

Oversikt

og oversikt som få en alle Tom levere kunne Erling sier Henriksen. – gassindustrien tjenester, over trengte Olje å

mulige siden alle selskapene for søker JQS oljeprodusentene Qualification Hensikten levere System). har programvaren skotsk være Achilles ble at selskap tilbydere sertifikater. inn og kan de ble som (Joint melder ble Resultatet arkiv sine sine et Siden som tilhørende med mens oppdrag. tjenester er å oljeindustrien som Achilles et tjenester

avtale fortsetter Achilles utvikle at JQS, Systemet er dokumentorientert, 2015 en JQS siden å en har å er preges i norsk Ulempen bruke. levere de men å kvalitetssikre og og at tungvint leverandørene. av av det om oljetjenesteselskapet byråkratisk periode Achilles tidlig desember Epim er av utviklet inngått JQS oljeleting. tusenvis

løsninger Association) opprettet Management medlemsselskap mulig mellom 2007, myndigheter, best serie (E&P olje for tilrettelegge Målet i på etterspurt ble norske gassektoren. partnere Derfor informasjon i medlemmene. som andre å av tilbys og å er Epim er Information og for den en operatører, kontinentalsokkelen. som er operatørselskapenes interessenter standardisere

å SOIL, telefonkatalog og Information felles av fibernettet Link, sørger ekstranett utveksling Secure Tampnet. eksempelvis løsning for En er En et annen brukerne. L2S sammen som medlemmer lisenser. er Oil alle på i er koble tjeneste alle baser over for Epims oversikt En

Finne leverandører

leverandører, -- «short benyttes å list» «long for Tom av list» selve benyttes i Erling men selve ikke forklarer det mulige og For innkjøpsprosessen. innkjøpet JQS Henriksen. brukes andre finne systemer,

og skal eksempelvis oljerelaterte forbrukervarer, finnes oppgaver dykkertjenester, sveisetjenester. det til, leverandører rustpigging Typiske er

å overbevise danske dominerende operatører 80 på tjenestene tjenester å de er JQS benyttes kvalifisere er Statoil Alle og 28 best. totale og med ønsker av av derfor for den den leverandørene norske som den benytter at verdiskapningen. Det rundt om leverandører hvorav brukes oljesektoren. Statoil derfor prosent er

har operatørene Det Arbeidsprosessene gir trengs av er på synes de saksbehandlerne SQL-database dagens bruk Ulempen den til tungvint. hardkodet Derfor Bare grunn at nødvendigvis de tanke uten låst beste resultatet fornying. hos brukerbetjening. de gjør lært som seg. er med en i JQS kravet av at dagens en Arkivet det er det datamodell. ikke mange er søket.

tungvint og levere. Erling er den Det Informasjonen – kan er rundt prosent av som i Klassifiseringene med er gang beskrivelser Henriksen. for 30 Tom grove. 70 en hva et er selskapene alt året. er av vedlikeholdsarbeid gammel sider Det hevder skjer ikke riktig,

færre å leveransemulighetene Mange levere brukere rundt noen kan det levere en JQS. boretjenester, må kunne at har med blir ofte operatør og mye levere leverandører krever. men ofte rundt kan vann. derfor de Brukerne de 200 Statoil et vil oppgi Med mange disse gjennom. lete under til levere 4.000 at men lære bruke hyppig. for å fåtall seg dykkertjenester, Eksempler seg leverandører det av kan ha kan sveisetjenester er

Nødvendig fornyelse

og internasjonale derfor innen Evry En om samarbeid Microsoft. avtale olje en fremheves gass. helt solid Amazon, har lokale IBM med Google, et nødvendig. JQS internasjonale inngått helt Av med fornyelse Derfor partnere Evrys og er og på nytt basert Epim tilstedeværelse, kompetanse partnere

av norsk til formidling av tjenester EPIM sokkel, blir materiell Ryland, og norsk direktør et og krav Ove på en – leverandører arenaene sier de for viktigste av Løsningen og Evry for oljeindustri. er med i Avtalen veiskille samhandling EPIM. digital

storage. fornyingsprosjektet som en gjenfinningsbiblioteket basert Favoritten første startet er Det som Evry på databasen. Epim. Det Search er eller Elastic basert å være eksempelvis på som på benyttes arkiv et Mongodb erstattes Apache Nosql-database Lucene. synes skal av Table skal vegne Azure har

bygges som toppen på det På problemstil… oljerelaterte av arkivet skjønner logikk

Digitalisering