DIGITALISERER: AI er ikke et ekstra alternativ, det er en nødvendighet for å overleve i framtiden, mener innovasjonssjefen i Stena Line. (Foto: Stena Line)

DIGITALISERER: AI er ikke et ekstra alternativ, det er en nødvendighet for å overleve i framtiden, mener innovasjonssjefen i Stena Line. (Foto: Stena Line)

Stena satser på AI

Stor satsning på den digitale transformasjonen er «et spørsmål om å overleve» for det svenske rederiet.

Fergeselskapet Stena Line i Gøteborg satser på AI og maskinlæring for å holde seg relevante i konkurransen i framtiden. Selskapet har begynt å se på AI i form av den intelligente chatboten Stina for kommunikasjon med kundene, maskinlæring for å avstemme prisene på varene ombord i skipene med prisene på land, et nevralt nettverk som automatisk retter feilstavete navn på bookinger og IBMs Watson-teknologi skal brukes for å forvandle CV-er til kompetanseprofiler under rekruttering, i tillegg til å bistå med sin evne til å håndtere naturlig språk til å finne huller i avtaletekster og gjennomføre spørreundersøkelser.

Innen 2021

AI-jobben til Stena Line er altså i full gang, og selskapet ser ikke veldig langt inn i framtiden når tidsrammene for satsningen tas opp.

— Vår misjon er at hele Stena Line skap være assistert av AI senest i 2021, forteller Amer Mohammed, leder av digital innovasjon i rederiet, til våre kolleger i CIO Sweden i et intervju.

For ham kommer AI, som etter hans definisjon er et samlebegrep for selvlærende systemer, til å være en sentral del av framtidens løsninger for selskapet.

— Det er ikke et ekstra valg for oss, det er en selvfølgelighet vi ikke kommer til å klare oss uten, sier han.

Komponenter og tjenester

Mohammed forteller at selskapet bruker en lang rekke eksterne standard tjenester, som for eksempel IBM Watson for håndtering av naturlig språk, API-er inn i Twilio for sms og meldingstjenester, Amazon Alexa for kundekommunikasjon, og alt er samlet på Microsoft Azure som grunnplattform. I tillegg lager selskapet også egent kode for å binde alt sammen.

Men å utvikle store systemløsninger fra bunnen av, er ikke Mohammeds strategi.

— Vil du henge med i utviklingen så kan du ikke satse alt på ett system som tar to år å bygge, og koster 11 millioner. Det som gir verdien, er en samling tjenester, fastslår han.

Les hele intervjuet på CIO Sweden.

Digitalisering