Vi slår svenskene på digitalisering

DIGITALISERINGSRACET: Finland og Danmark kommer best ut i forskjellige undersøkelser om bedrifters grad av digitalisering, men Norge slår i det minste svenskene i begge rapportene. (Foto: Wikimedia Commons/fthmb.tqn.com)

Vi slår svenskene på digitalisering

Nye undersøkelser viser at norske bedrifter har kommet lenger enn de svenske på digitalisering. Men andre er bedre, og det er langt igjen til at vi er heldigitaliserte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En dansk undersøkelse publisert av det danske tilsvaret til vårt Statistisk Sentralbyrå, Danmarks Statistik, viser at danske virksomheter er de mest digitaliserte i EU, etterfulgt av Finland og Norge. En annen nordisk undersøkelse som er publisert av Visma, viser at norske virksomheter er på andreplass i Norden, der Finland er på topp og Danmark er på bunnen.

ting, kan og på måle graden digitalisering to og vi måtene av også. er forskjellige Digitalisering tydeligvis digitalisering det er minst

måle Å digitalisering

vi er mobilt teknologier beregne Litt stordataanalyser, kan bruk hjemmeside faktura. presist, graden høy å som ser avanserte internett å å kvantifisere landegrensene særlig som og Det digitalisering medier. sosiale enkelt virksomheter naturligvis noe å over land. være på andelen bredbånd måle eller på, det mange så av hastighet, hele og som bruker av på bredbånd, En måter e-handel med enkel graden egen måte når av elektronisk tallfeste har vanskeligere av er

dette og å mindre resultatene. respondentene gyldig den nok spørsmål er være Svakheten annen Ikke digitaliserte er desto kan hvor problemstillinger Da en grunn utført det metode, fordi at undersøkes. presise om er til spørre de statistikk, utvalget om representativt korrekt. og blir for er. for rett egenvurdering stort få og at som gyldige gir en er den slett resultater utbredt å må som konkrete metode ligger En kartlegge

EU-statistikk

Våre kolleger i danske Computerworld viser til en rapport utgitt av Danmarks Statistik, som viser at de danske virksomhetene er de mest digitaliserte i Europa. Rapporten «IT-anvendelse i virksomheter 2017» er en EU-harmonisert undersøkelse som gjennomføres i alle EU-landene.

med at mer Denne Finland, av i høy Nederland her, lav, og hæl er høy totalstatistikk Meget av eller prosent 42 grad det havner Europa. andelen virksomheter: Danmark hakk disse 32 av virksomheter eller høy 35 meget med digitaliseringsgrad mens finner I høy. viser meget den høy Danmark 10 området ansatte lav, statistikken har eller alle som i Etter opereres følger med høyeste fire Sverige, nivåer digitaliseringsgrad. Norge i vi prosent i digitalisering Belgia, og i Eurostats til med meget 41 høy virksomhetene private av prosent.

Best på basisteknikk

bruk til med av virksomheter om egen på at at mobilt virksomhetene medarbeidere at internett, ut Dette relativt seg denne medier. rekke dreier er sosiale kommer it-utstyr, av av hjemmeside Statistik basisteknologier påpeker danske grunnen en høy. undersøkelsen andelen er danske bruker hurtig og Danmarks som toppen de

avanserte ting teknologier, som og (IoT danske de kunstig lengre internettilkoblete etter. mer For intelligens, av satellittbaserte bruk maskinlæring of – Things), henger tjenester, slike virksomhetene Internet så

typisk av sammenligner har av i vi oss hadde land For 2017, hadde karakteriserer en 5 bedriftene eksempel Statistik i mens internettilkoblete prosent i bedriftene enn «mindre med». tatt knapp de tredjedel sensorer samme danske Danmarks som utbredt år, maskinlæring bruk noe

Spørreundersøkelse

Rapporten spørreundersøkelse perioden 1539 Norge, 2017. er bedrifter til 5 mellom derav beslutningstakere og digital i basert mot 100 2017» fra ansatte juni i personer, på «Visma deltok september i index Norden. rettet Totalt 3000 en

og bedrift syv i bedt utgående fra faktura, 0 på om områder tilgang skala faktura, leverandørbetalinger, fokuserer spurte naturligvis Denne vurdere dermed Visma Undersøkelsen administrative om prosesser økonomiske til spurte til en i, godkjenningsflyt 100 Innkommende elementer: digitalisering ble rapporter. undersøkelsen virksomhetene. De nettbasert handler konkret om omkring reiseregninger, timeregistrering, og på og egen som å opererer prosent.

Vi…

Digitalisering