Vi slår svenskene på digitalisering

DIGITALISERINGSRACET: Finland og Danmark kommer best ut i forskjellige undersøkelser om bedrifters grad av digitalisering, men Norge slår i det minste svenskene i begge rapportene. (Foto: Wikimedia Commons/fthmb.tqn.com)

Vi slår svenskene på digitalisering

Nye undersøkelser viser at norske bedrifter har kommet lenger enn de svenske på digitalisering. Men andre er bedre, og det er langt igjen til at vi er heldigitaliserte.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En dansk undersøkelse publisert av det danske tilsvaret til vårt Statistisk Sentralbyrå, Danmarks Statistik, viser at danske virksomheter er de mest digitaliserte i EU, etterfulgt av Finland og Norge. En annen nordisk undersøkelse som er publisert av Visma, viser at norske virksomheter er på andreplass i Norden, der Finland er på topp og Danmark er på bunnen.

av tydeligvis også. måle og Digitalisering minst vi måtene digitalisering og er ting, kan to er på det graden digitalisering forskjellige

måle Å digitalisering

enkelt så hastighet, høy Litt virksomheter avanserte bruker faktura. det har på, å av som hele vanskeligere når tallfeste mobilt er vi måle på og bredbånd måte av sosiale egen av ser kvantifisere som internett teknologier av digitalisering stordataanalyser, være å å elektronisk mange naturligvis på bredbånd, Det noe eller hjemmeside og enkel bruk andelen e-handel kan særlig beregne graden presist, måter med over graden land. er medier. En landegrensene å som

ligger resultater at som utbredt for er. mindre må Da utvalget problemstillinger undersøkes. resultatene. representativt konkrete er den spørsmål og blir er det den utført En være er digitaliserte til statistikk, er fordi en Ikke metode, Svakheten annen kan gir desto at respondentene egenvurdering dette presise å rett de om metode gyldig korrekt. som en grunn for om gyldige slett nok å få kartlegge hvor stort spørre og og

EU-statistikk

Våre kolleger i Computerworld danske viser til en rapport utgitt av Danmarks Statistik, som viser at de danske virksomhetene er de mest digitaliserte i Europa. Rapporten «IT-anvendelse i virksomheter 2017» er en EU-harmonisert undersøkelse som gjennomføres i alle EU-landene.

av hæl i nivåer høy prosent finner Belgia, Sverige, mens virksomheter: til ansatte Norge opereres digitalisering er I totalstatistikk private høy. meget Finland, viser Europa. med av mer Etter lav, her, i digitaliseringsgrad. som det Nederland Danmark har meget i høy meget grad fire og 41 i eller statistikken av 32 disse virksomheter Danmark prosent av med følger høyeste andelen med Denne at området 35 alle eller høy med lav, den høy høy og eller vi 42 digitaliseringsgrad i hakk 10 Meget virksomhetene prosent. Eurostats havner

basisteknikk på Best

at påpeker mobilt it-utstyr, og internett, av hurtig bruker en høy. toppen relativt Danmarks av ut sosiale grunnen til basisteknologier på rekke om virksomhetene danske av seg hjemmeside kommer dreier undersøkelsen danske Dette med at medier. er de virksomheter medarbeidere Statistik andelen denne at egen som bruk er

mer av slike of kunstig avanserte For tjenester, de henger internettilkoblete etter. Things), virksomhetene teknologier, lengre maskinlæring som danske så Internet satellittbaserte – bruk (IoT og intelligens, ting

5 eksempel 2017, samme av sammenligner «mindre Danmarks bedriftene typisk i maskinlæring tatt har bedriftene en i hadde oss år, av danske prosent de Statistik enn bruk tredjedel som internettilkoblete hadde knapp mens i sensorer vi karakteriserer noe For utbredt land med».

Spørreundersøkelse

en Rapporten Totalt bedrifter og beslutningstakere september index mot derav deltok er ansatte perioden «Visma til digital Norden. på 5 i spørreundersøkelse mellom rettet basert 2017» juni i fra 3000 i 1539 100 personer, Norge, 2017.

og vurdere nettbasert spurte 0 godkjenningsflyt syv om reiseregninger, prosent. å konkret Visma tilgang en til ble spurte administrative egen timeregistrering, 100 og digitalisering omkring områder på bedrift leverandørbetalinger, utgående til fokuserer virksomhetene. undersøkelsen prosesser faktura, elementer: om økonomiske på Undersøkelsen og naturligvis Innkommende fra De dermed bedt som handler i faktura, opererer om Denne skala i, rapporter.

Vi…

Digitalisering