UTFORDRER: Apple utfordrer systemkamera-produsentene med portrettmodus for Iphone 7 Plus. (Foto: Toralv Østvang)

UTFORDRER: Apple utfordrer systemkamera-produsentene med portrettmodus for Iphone 7 Plus. (Foto: Toralv Østvang)

Iphone utfordrer systemkameraene

Den nye portrett-modusen til Iphone 7 Plus er nå tilgjengelig for alle, etter at Apple la ut en ny oppdatering av IOS.

Som kjent har Apple bestemt seg for å kjøre Iphone opp i konkurranse med profesjonelle systemkameraer – intet ringere. En av de største utfordringene i så måte har vært å få til portretter med et proft utseende.

Fysikkens lover

Her slåss Apple og de andre mobilprodusentene mot fysikkens lover. Både bildebrikken og optikken i et mobilkamera har så små dimensjoner at størrelsen på og avstandene mellom elementene som må til for å skape profesjonelle bildeeffekter, rett og slett ikke er til stede.

Særlig gjelder dette for portretter og lignende typer bilder der begrepet dybdeskarphet står sentralt.

De fleste profesjonelle portretter – ingen regel uten unntak – fotograferes slik at ansiktet fremstår som skarpt mot en myk og diffus bakgrunn. I den ideelle verden tas slike bilder med det som gjerne kalles en portrett-tele, altså et moderat teleobjektiv som gjør at fotografen må stå et stykke unna personen som fotograferes. Bruker man stor blenderåpning, får man derved den ønskede effekten: skarp forgrunn, uskarp bakgrunn.

(Grunnen til at man bruker et moderat og ikke veldig kraftig teleobjektiv, er at ansikter fort vil se unaturlig komprimert ut hvis bildet tas med et kraftig teleobjektiv.)

Alt blir skarpt

Men når alt miniatyriseres som i en mobil, fungerer det hele omtrent som om man fotograferer med et supervidvinkel-objektiv – alt blir skarpt, fra den delen av motivet som er tett på til det som er lengst unna.

MED PORTRETTFUNKSJON: Her er portrettfunksjonen i Iphone 7 Plus aktivert. De lærde krangler om overgangen mellom skarpe og uskarpe elementer ser ekte ut. (Foto: Toralv Østvang)
MED PORTRETTFUNKSJON: Her er portrettfunksjonen i Iphone 7 Plus aktivert. De lærde krangler om overgangen mellom skarpe og uskarpe elementer ser ekte ut. (Foto: Toralv Østvang)

Dette er for eksempel en av grunnene til at man ikke trenger å ha noen justerbar blenderåpning på mobilkameraer, men har en fast blenderåpning i stedet. På Iphone 7 og Iphone 7 Plus har objektivet en fast blenderåpning på f/1,8, som betyr at objektivet kan betegnes som lyssterkt, altså at det slipper inn mye lys.

Men i motsetning til et kamera i «normal» størrelse vil et mobilkamera med disse spesifikasjonene gjengi bildet skarpt fra elementer som er forholdsvis nær innpå til det som er langt unna.

Du må gå særdeles tett innpå motivet for å få antydning til uskarphet i bakgrunnen, altfor tett innpå med tanke på portrettfotografering.

Dobbeltobjektiv

Det er her dobbeltobjektiv-funksjonen i Iphone 7 Plus kommer inn. I tillegg til det nevnte vidvinkelobjektivet har Iphone 7 Plus også et lite teleobjektiv.

Forskjellen mellom de to objektivene er at teleobjektivet har litt dårligere lysstyrke, slik teleobjektiver gjerne har. Den faste blenderåpningen er oppgitt til f/2,8.

UTEN PORTRETTFUNKSJON: Dette portrettet er tatt med teleobjektivet i Iphone 7 Plus, men uten portrettfunksjonen aktivert. (Foto: Toralv Østvang)
UTEN PORTRETTFUNKSJON: Dette portrettet er tatt med teleobjektivet i Iphone 7 Plus, men uten portrettfunksjonen aktivert. (Foto: Toralv Østvang)

Apple har ikke oppgitt brennvidden på de to objektivene i de tekniske spesifikasjonene på Iphone 7 og Iphone 7 Plus, men tallene som «alle» bruker, er henholdsvis 28 og 56 mm omregnet til 35 mm-filmformat, altså henholdsvis moderat vidvinkel og moderat tele.

Dimensjonene gjør likevel at man selv ikke med teleobjektivet får særlig uskarp bakgrunn. Med andre ord – kampen mot speilreflekskameraene ser ut til å være håpløs.

Programmeringstriks

Apple har valgt å ty til programmeringstriks for å komme i mål på utfordringen om profesjonelle portretter. Med den nyeste operativsystemversjonen får man en ny kameramodus kalt Portrett-modus – Portrait mode.

I Apples kamera-app for Iphone (7 Plus) har man mellom innstillingene Bilde og Kvadrat fått et nytt valg, Portrett. Når man tapper på dette ordet eller sveiper til denne innstillingen, går kameraet automatisk til 2x-modus, altså til tele-modus.

Ikke bare det – nå setter mobilen også i gang sine portrettanalyser av motivet. For at denne skal fungere, må hovedmotivet være en viss avstand fra mobilkameraet, men heller ikke for langt unna, ikke lenger enn 2,5 meter unna. Man varsles på skjermen når avstandene ikke er riktige.

KAMERA-APPEN: Slik ser Portrett-funksjonen ut i Apples kamera-app. (Skjermdump: Toralv Østvang)
KAMERA-APPEN: Slik ser Portrett-funksjonen ut i Apples kamera-app. (Skjermdump: Toralv Østvang)

Når kriteriene er oppfylt, prøver programvaren etter beste evne å generere en versjon av bildet man nettopp har tatt der forgrunnen er skarp og bakgrunnen uskarp.

Dette fungerer både på portretter og mange andre slags motiver og gir mye av den profesjonelle effekten som Apple tilstreber – og som mange lar seg imponere av.

Riktignok sitter mange foto- og datatidsskrift-journalister akkurat nå med lupe og sammenligner portrettbilder tatt med henholdsvis Iphone og profesjonell kamerautrustning for å se om det er noen forskjell. Noen hevder å se tegn til at overgangen mellom de skarpe elementene i portrettet og den myke bakgrunnen ser litt kunstig ut, mens andre mener den ser ekte ut, eller i hvert fall bra nok.

Uansett er denne løsningen nå tilgjengelig for alle eiere av Iphone 7 Plus. Frem til nå har den vært tilgjengelig bare for dem som har villet kjøre en betaversjon av IOS, men med IOS 10.1 er den tilgjengelig for alle.

Fortsatt beta

Apple betegner riktignok fortsatt selve Portrett-modusen som beta, men effekten er altså nå bygd inn i en operativsystem-versjon som ikke betegnes som beta og som Iphone-brukere flest ikke skal behøve å føle noen skepsis til.

Det er for øvrig verdt å merke seg at man etter portrettfotograferingen sitter igjen med to versjoner av hvert portrettbilde, henholdsvis uten og med den uskarpe bakgrunnen til stede i bildet. Om ikke annet er det interessant for sammenligningens skyld.

Blir man lei dobbeltbildene, kan man slå av funksjonen: Gå til Innstillinger > Bilder og Kamera > Portrettmodus: Behold originalbildet Av/På.

Hva som gjenstår for at Apple skal fjerne beta-betegnelsen fra selve portrett-funksjonen, gjenstår å se.

Andre IOS-forbedringer

Versjon 10.1 av IOS inneholder for øvrig også en del andre forbedringer.

For eksempel blir navnene som er angitt på personene i Bilder-appen, tatt vare på i backup-en som tas i Icloud-skysystemet til Apple.

Blant feilrettingene skal det være slutt på at lyden av og til forsvinner når man videresender videoopptak ved hjelpe av Meldinger-appen.

Bluetooth skal ha fått noen forbedringer i kommunikasjonen med tredjepartsutstyr, og det er noen forbedringer i informasjonen om kollektivtransport som ikke fungerer i Apples kart-app for Norge foreløpig.

For rullestolbrukere er det noen forbedringer i hvordan aktivitetsfunksjonen i Helse-appen fungerer på Apple Watch.

digitalkamera