Digitalt forvaltningssamarbeid

Merkantildatas konsulentselskap Ementor skal samarbeide med Oracle om implementering av Valid som plattform for ebusiness-løsninger i offentlig forvaltning (e-government).
De to selskapene skal i felleskap selge dette systemet for elektronisk saks- og dokumenthåndtering til offentlige etater.

Oracles Valid er sertifisert i henhold til standarden Moreq fra EU-programmet Ida (Interchange of Data between Administrations). Valid er opprinnelig utviklet i Storbritannia.