Dips også i Helse Nord

Dips også i Helse Nord

Ved anskaffelse av DIPS for pasientadministrativt system ved Universitetssykehuset Nord-Norge, får hele helseregion Nord felles system.
Nordlendingene dropper nå det det gamle systemet levert av Tietoenator til fordel for norske DIPS.

-- Vi fikk ikke nødvendig funksjonalitet. Vi fikk ikke ett integrert system for journal og pasientadministrativt system. Derfor har vi valgt å foreta et systemskifte, sier Tor André Skjelbakken, it-leder ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Grunnen er at det gamle pasientadministrative systemet PAS ikke videreutvikles. Brukerbetjeningen i dette systemet er fortsatt basert på bruk av terminaler, og Tietoenator som representerer PAS, gjør lite med det.

Forbedringer må brukerne betale. Når da Doculive som benyttes som journalsystem, ikke er integrert mot PAS, blir det hele for tungvint

-- PAS pluss Doculive kostet åtte til ti millioner kroner i drift per år, forklarer Tor André Skjelbakken.

PAS er et resultat av det forrige valget av administrative system for sykehus, nøye tilpasset Tandem for å sikre kontinuerlig tilgjengelighet. Det nye systemet, DIPS, tar utgangspunkt i Oracle 9i RAC og rimelige tjenestemaskiner med Linux for levere tilsvarende funksjonalitet.

Like systemer

Med valget av DIPS som pasientadministrativt system blir Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), det ellevte sykehuset med samme system.

-- Alle i Helse Nord har nå like systemer. Vi har en ramme på 10 millioner kroner, men har bare brukt halvparten, fortsetter Tor André Skjellbakken.

Innføringen av DIPS skulle først skje i november 2004, istedenfor i juni. 600.000 pasienter er flyttet fra det gamle til det nye systemet. Tilsvarende 1,5 millioner notater. 1.500 ansatte har vært på kurs.

-- Det er imponerende at UNN har kommet så raskt i gang. Samtidig har dette vært særdeles krevende og slitsomt for de ansatte på UNN og i DIPS som har stått på og jobbet nærmest natt og dag den siste tiden, fremhever Tor Arne Viksjø, administrerende direktør i DIPS ASA.

Visjonen om en papirfri pasientjournal er på skinner. Sommeren 2005 skal digital pasientjournal være gjennomført. Ved nyttår 2006 skal pasientjournalen være papirfri.

-- Enkelte ment vi var for ambisiøse. Systemskiftet skulle ikke skje før i november. Vi skiftet over syvende juni klokken syv. Den første logget seg på ett minutt og syv sekunder over syv, sier Tor André Skjelbakken.

Ikke uten problemer

Oppstarten var ikke problemfri. Av 700 brukere som logget seg på systemet første dagen, krevde 500 assistanse. Ikke alle ble betjent. Flest henvendelser kom det i halvtimen før klokken ni. 52 personer hadde da behov for hjelp. Deretter holdt det seg mellom 20 og 30 frem til klokken 16. Selv etter klokken 18 var det syv henvendelser.

-- Telefonene viser at vi trenger mer opplæring. Det er ikke bare enkelt å bytte ut gamle arbeidsrutiner og systemer, sier Tor André Skjelbakken.

Til tross for omfattende opplæring tar det tid å vende seg til noe nytt. Det er de innøvde tastekombinasjonene som er vonde å vende. Enkelte ansatte har bare kunnet sine egne oppgaver og ikke sett helheten. Rundt 40 personer har derfor jobb med å assistere de ansatte som fortsatt er usikre på de nye skjermbildene.

En av fortrinnene til Doculive var bruk av Word for skriving av tekst. Dette er ikke like elegant i DIPS som bruker et enklere redigeringshjelpemiddel.

Fortsatt mye jobb

Selv om PAS er faset ut, kjører Tandem NSK fortsatt system for blodbank og mikrobiologisk laboratorium. Begge er egne prosjekter som skal være sluttført i 2005.

For å makte digital pasientjournal er det en rekke momenter som må gjennomføres. Nevnes kan arbeidsflyt, anestesi/intensiv, booking, bulk skanning, digital EKG, digitale prøvesvar, digital diktering, dokumentskanning, felles innlogging, henvisning, intensiv/anestesi, kurvearket, operasjonsplanlegging, rapportering (Janus/SKDE) og rekvirering.

Samtidig foretas det en grundig dokumentasjonsprosess hvor nå-situasjonen beskrives. Resultater skal dokumenteres og gevinster beregnes både internt for universitetssykehuset, for Helse Nord og andre univesitetssykehus. I papirfri pasientjournal inngår å avslutte papirbaserte prosesser der det finnes digitale alternativer og avslutte å utlevere papirjournal.

Men foreløpig er det først og fremst et spørsmål om å lære seg DIPS grundig. Forbedringer i funksjonaliteten kommer først de to neste årene.