Disse feller Norges dom over Microsoft

Disse feller Norges dom over Microsoft

I dag går fristen ut for å melde inn innspill i høringen om Microsofts dokumentformat Open XML. Her er komiteen som avgjør saken.

I dag, 26. juni, er siste frist for å sende inn innspill i høringen om standardisering av dokumentformater. Saken blir avgjort i slutten av august.

- Jeg har ingen oversikt nå over hvor mange innspill vi har fått. Men det er klart at dette har fått langt mer oppmerksomhet enn jeg hadde trodd.

Det sier Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge, som er høringsinstans i saken og skal avgi Norges stemme i ISO.

- Jeg hadde opprinnelig satt av 15 timer til dette, sier Sæterøy lattermildt.

LES OGSÅ: - Global standard er utopi

Hun leder arbeidet i Standard Norge med behandlingen av dokumentformater. Den norske fagkomiteen, som sorterer under ISOs fagkomité (SC-34, sub-commitee 34), ledes i Norge av Steve Pepper.

- Det er viktig å presisere også at det ikke bare er komitémedlemmer som kan komme med innspill, det kan hvem som helst, sier Sæterøy.

ISO og Microsoft

I september blir det avgjort om Microsofts dokumentformat Office Open XML (OOXML) blir godkjent som standard i ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen

ISO har allerede godkjent konkurrenten Open Document. Fornyingsdepartementet slår i et strategidokument fast at bruk av åpne standarder skal bli obligatorisk i offentlig sektor. I praksis betyr det at ISO må ha godkjent formatet.

Danmark har vedtatt å sette i gang en prøveperiode på 18 måneder fra 1. januar 2008, med både Open Document og Open XML som godkjente åpne standarder.

Tunge navn

Et møte i fagkomiteen 22. august vil trolig avgjøre saken. Etter samtaler med en rekke kilder er inntrykket at komiteen er splittet. Samtidig er prosedyren slik at man skal diskutere seg fram til enighet

- Det møtet kan fort bli et bikkjeslagsmål, sier Geir Isene i Freecode.

- Så langt har dette foregått i relativt siviliserte former, selv om meningene er delte. Vi skal oppnå konsensus, og får vi ikke til det, må Standard Norge foreta en selvstendig avgjørelse på bakgrunn av vurderingene etter komitémøtet, sier Sæterøy.

Det har vært mye forvirring og feilinformasjon i media om denne saken, synes Sæterøy.

- Det har blant annet blitt sagt at Microsoft gjør som de vil med sin standard. Det er feil, etter at den nå er overført til ECMA. Det er heller ikke riktig at denne komiteen ledes av Microsoft, den ledes av Steve Pepper.

To tredeler

For at det Microsoft-utviklede (ECMAs) formatet skal godkjennes i ISO, kreves to tredels flertall i den tekniske komiteen. Den tekniske komiteen, JTC-1 ( Joint Technical Comittee-1), har 32 medlemsland, deriblant Norge og Danmark.

LES OGSÅ: - Global standard er ingen utopi

Dersom det blir to tredels flertall for å godkjenne standarden, går avgjørelsen videre til avstemning blant de 45 landene som har observasjonsflertall. I denne avstemningen må det oppnås tre firedels flertall.

- Men det er svært sjelden at observasjonslandene stemmer i slike saker, så den blir høyst trolig avgjort i den første avstemningen, sier Sæterøy.

Norges stemme skal avgis 2. september.

LES OGSÅ: Dobbel standard i Danmark

Disse avgjør

Her er medlemmene i den norske fagkomiteen: Buskerud fylkeskommune, EFN - Elektronisk Forpost Norge, Freecode, Kommunenes Sentralforbund, Linpro AS, Microsoft Norge AS, Ontopia AS, RAP (dkuug), Sarpsborg kommune, Statoil ASA og Universitetet i Oslo.

Som privatpersoner deltar Operas teknologidirektør Håkon Wium Lie og Erlend Øverby, begge med lang erfaring i internasjonalt standardiseringsarbeid.

LES OGSÅ: - Microsofts dokumentformat er ubrukelig

Vanskelig parallell

Ifølge Geir Isene i Freecode, som deltar i komiteen, vil det representere et brudd på bestemmelser WTO-avtalen ( Verdens handelsorganisasjon), om ISO skulle finne på å godkjenne Open XML.

- Alle som er underlagt WTO-avtalen forplikter å følge ISO-standarder. Samtidig tilsier vedtektene i ISO at det ikke kan eksistere parallelle standarder.

Han viser også til ISO-regler om at standarder skal gjelde globalt.

Microsoft har naturlig nok et annet syn på saken.

-Vi håper Standard Norge vil anbefale ECMAs OpenXML som ISO-standard. ISO-sertifisering av denne åpne standarden er viktig for brukere i offentlig og privat sektor og for norsk programvarenæring, sier informasjonsdirektør Eirik Lae-Solberg i Microsoft Norge.

LES OGSÅ: Vi har nok religionskrigere