Disse vil bli Norges it-direktør

Disse vil bli Norges it-direktør

12 personer har søkt stillingen som daglig leder i det nye it-direktoratet.

Tolv personer har søkt på stilliingen som toppsjef i direktoratet for forvaltning og ikt. Bare fem av dem vil ha navnet sitt offentliggjort, skriver Dagens Næringsliv.

Det er bare én kvinne som har søkt jobben. Vivi Lassen er avdelingsleder i Statskonsult. 56-åringen er også medlem i SV og tildigere SV-byråd. Det kan være en ulempe, mener Per Morten Hoff, fordi hun dermed har samme politiske bakgrunn som statsråden, Heidi Grande Røys. En eventuell ansettelse av Lassen kan bli sett som en politisk utnevnelse.

Blant de andre navngitte søkere er ikke mange tungvektere. I tillegg til Lassen søkte Kjell Amundsen i Pharos, Knut Ole Flåthen, sjef i Statens Kartverk, bedriftsrådgiveren Bjarte Frøyland, og Ole Tunold, tildigere visekonsul i St. Petersburg.

- Vi skal heller ikke se bort i fra at det er spennende kandidater blant søkere som ikke er offentlige, sier Hoff til avisa.

Det nye direktoratet skal ha 115 ansatte, hvorav 60 kommer fra Statskonsult, 30 fra Norge.no og seks fra E-handelssekretariatet. Hovedkontoret skal være i Oslo, mens to avdelinger ledes fra Leikanger.