Distributører i kø for å få igjen pengene sine

Distributører i kø for å få igjen pengene sine

Minst fire distributører sitter med krav i nettbutikken Efast. Ifølge egne nettsider endret Efast selskapsform i slutten av desember.

SMG, Itegra og Scribona har alle udekte krav i nettbutikken Efast, som mandag ble begjært konkurs. Mønsteret er det samme i alle tilfellene. Efast har etablert kunderforholdene og etter noen måneder opparbeidet betydelig gjeld til distributørene.

Derpå har distributørene stanset kreditten. Det fortelles om knallharde forsøk på å få ut varer selv når regningene ikke har vært betalt.

- Ingen av oss er tjent med slike aktører, verken kundene eller leverandørene, sier Øyvind Sæther i Scribona, som stanset salget til Efast i desember.

- De var kunder hos oss fra mai til 1. september. Men de greide ikke å gjøre opp for seg og vi har fortsatt utestående krav på dem. Det er ikke kjempebeløp, men nok til å skape trøbbel. Vi har nå tatt ut stevning på dem, sier Ole Vinje, konsernsjef i Itegra.

Mye aktivitet

Landsverk er en aktiv mann. Han har opprettet et søsterselskap i Sverige. Han kontrollerer de to nettbutikkene og et inkassoselskap (sic!), gjennom holdingselskapet Landsverk Capital, skriver IDGs fagblad IT-Bransjen. Landsverk sier her at selskapet har rundt 650 bedriftskunder og 2.000 privatkunder, og regner med 45,5 millioner i omsetning i 2005.

Ifølge kjøpsvilkårene på Efasts nettsider, var Efast fra 27. desember et firma med selskapsbetegnelsen NUF. I dag kl. 11.30 sto følgende tekst på firmaets nettside:

"EFAST sine alminnelige betingelser gjeldende fra 27.12.2005

1. Kjøpsvilkår. Disse salgs- og leveringsvilkår gjelder ved kjøp av produkter fra EFAST Norge NUF ("EFAST") såfremt ikke vilkårene er endret ved skriftlig avtale mellom EFAST og kunden."

NUF er en forkortelse for Norsk utenlandsregistrert foretak. Et NUF krever ingen aksjekapital, og kan registreres for eksempel i England for en symbolsk sum. Norske filialer må følge norske regnskapsregler, men er unndratt revisjonsplikt.

Selskapsformen anses som egnet for småfirmaer eller enmannsforetak. Det er derfor grunn til å lure på hvorfor Efast, et selskap som ifølge en artikkel i IT-Bransjen i oktober budsjetterte med en omsetning på 80 millioner kroner, skulle gjøres om til et NUF.

- Du får aldri i verden kreditt med et NUF-seskap, sier en kilde i nettbutikk-bransjen til Computerworld.no.

Det er en kjent sak at alle nettbutikker trenger kreditt hos distributørene får å kunne drive med salg av it-utstyr.

Benekter omregistrering

I Brønnøysundregistrene er Efast registert som et AS. Så vi spurte styrelederen Kjell Landsverk, som helst vil kommunisere per epost.

- Kan du gi en begrunnelse på hvorfor dere har omregistert firmaet?

- Dette er en feil og vil bli endret ASAP.

- Hva er feil, at det står AS i Brønnøysund går jeg ut fra?- Og i så fall gjelder jo spm. mitt fortsatt?

- Nei, det var feil i betingelsene.

- OK, men er dere et NUF eller et AS, og hvorfor har dere endret eventuelt selskapsform?

- Norsk AS, og det er ikke endret selskapsform.

- Hvordan forklarer du da at det står NUF i vilkårene og at disse vilkårene gjelder fra 27.12.05?

- Som jeg har skrevet flere ganger var dette feil, og vi takker for at du oppdaget det og gjorde oss oppmerksomme på det.

Ingen betydning

Alle selskaper, også i NUF-form, må registreres i Brønnøysund, ifølge Firmaservice, som hjelper nye firmaer med å etablere seg og ordner en NUF-registrering for 6.000 kroner. Med andre ord er ikke Efast et NUF per i dag, og forvirringen skyldes altså en feil.

Jeppe Normann i Advokatfirmaet Selmer forteller at, med hensyn til konkurssaken spiller det liten rolle hvilken selskapsform firmaet har.

- Omregistrering hjelper ikke. Også NUF-selskaper kan slås konkurs i Norge, og dette er gjort flere ganger i Oslo Skifterett, sier Normann.