Ditt nye datarom?

Ditt nye datarom?

Du sparer plass, du sparer strøm og du sparer penger.

Dagens datarom er gjerne gårsdagens datarom. De er bygget med hevet gulv, plass for kabling, rack ute på gulvet eller langs veggen og kjøleanlegg som suser og går. Er det så gammeldags, da? Det er bare å sette inn moderne servere og infrastruktur, så er det vel moderne nok?

Ikke hvis du tar hensyn til strømforbruket. En ting er grønn it, noe annet er det at du mest sannsynlig har mer utstyr nå enn før, og det trekker mye mer strøm enn du brukte da datarommet var nytt. Etter hvert har også flere og flere fått øynene opp for at det går med mye strøm til kjøling, kanskje mye mer enn det går med til å drive cpu-er og disker.

I et land som Norge hvor strømprisene ikke er så voldsomme, og hvor strøm ikke inngår i it-avdelingens budsjett, er det lett å nikke noe uengasjert til fine ord om grønn it. Eller være helt enig i at strømsløsing ikke er bra, men at det er noen andre som driver med det. Men dette er i endring. Økonomisjefene er i ferd med å oppdage at strømregningene er høyere enn nødvendig og myndighetene vurderer å legge føringer på virksomheters strømforbruk.

Datarom i boks

HP kaller sin løsning med nøkkelferdig datarom i en container for POD – Performance Optimized Data Center. Ifølge Arild Slagnes i HP Norge er det økende interesse for slike løsninger. Kundene ser for seg lavere investeringer og rimeligere drift. Det er selvsagt avhengig av hvor mye av eksisterende infrastruktur som skal skiftes ut.

Slagnes legger frem noen tall, som han understreker er omtrentlige. Men de gir en pekepinn på hvor lønnsom en investering i en POD kan være.

– IDC regner med at et nybygd datarom med alt inklusive unntatt servere, svitsjer og lagring koster rundt 70 000 kroner per kvadratmeter. For ikke å overdrive, la oss regne med at en POD er alternativ til å bygge datarom på 275 kvadratmeter. Et slikt datarom vil koste 19 250 000 kroner. Nå finnes det forskjellige opsjoner når det gjelder POD, om den skal plasseres ute eller inne, men investeringskostnaden vil typisk være under halvparten av datarommet, gjerne 40-50 prosent.

Et regnestykke

Hvis vi i eksemplet over setter inn 1760 servere basert på standard bladservere, kan du regne 200 watt per server, noe som gir et forbruk på 352 kilowatt maksimalt. I et vanlig datarom kan du regne fem kilowatt per rack, altså 25 servere. For å få plass til 1760 servere må du da ha 70 rack. Et vanlig datarom har gjerne en PUE på 2,5 til 3, i noen tilfeller kanskje nede i 2. Da bruker du like mye strøm på kjøling som på databehandling. En POD har typisk en PUE på 1,25.

I fjor var strømprisen cirka 53 øre per kilowatt pluss merverdiavgift. I datarommet over ville det med døgnkontinuerlig drift gå med strøm for over 1,6 millioner kroner pluss det samme beløpet til kjøling ved en PUE på to. En POD med PUE på 1,25 ville altså være 1,2 millioner kroner rimeligere i drift per år.

Hvis virksomheten din vurderer å investere i et nytt datasenter med halvannet tusen servere, kan altså innsparingen ved å kjøpe en HP POD bli rundt ti millioner kroner i investering, og årlig besparing på 1,2 millioner strømkroner.

Et datarom i en container har flere fordeler enn å være strømeffektivt. Det er fleksibelt og kan flyttes eller stables hvis du trenger flere. Et datarom er ikke moderne særlig lenge, levetiden kan være syv til ti år. Om vi sier det samme for en POD, vil den fortsatt være et rimeligere alternativ – det er antakelig enklere å bytte en container enn å bygge om et datarom.

Hva er PUE?

Samarbeidet Green Grid har definert PUE og den samsvarende DCiE.

Green Grid består av en lang rekke kjente og mer ukjente virksomheter i it-bransjen. De jobber for å øke effektiviteten i datarom, og i den forbindelse jobber de med å spesifisere forskjellige måltall og metoder.

PUE – Power Usage Effectiveness defineres som totalt strømforbruk i datasenteret dividert på strømforbruket til selve it-infrastrukturen. En PUE på 2 betyr da et det for hver watt som brukes av en server eller svitsj så brukes det også en watt til annet i datarommet, som for eksempel kjøling.

DCiE – Data Center infrastructure Efficiency er 1/PUE, og viser hvor effektivt strømmen brukes på en skala fra null til en.

Les mer på: www.thegreengrid.org