DnB NOR bruker 4,75 milliarder på it

DnB NOR bruker 4,75 milliarder på it

DnB NOR har inngått avtaler for kjøp av it-tjenester fra EDB for 4,75 milliarder kroner.
DnB NOR er blir en særdeles viktig kunde for EDB. I de neste seks årene (frem til 1. juli 2010) skal norges største bank kjøpe it-tjenester fra driftsleverandøren for svimlende 4,75 milliarder kroner. Av dette beløpet er 3,1 milliarder ny omsetning for EDB.

Hele 4,5 milliarder av kontraktsverdien er it-driftstjenester. Resten er systemintegrasjon med tilhørende løsninger fra EDBs bank/finans-divisjon.

Avtalen med DnB NOR vil med dette i snitt generere en omsetning på drøyt 730 millioner kroner i året. Til sammenligning tilsvarer dette hele 17 prosent av den totale omsetningen til EDB i 2003.

Men ifølge informasjonssjef Reidar Gjærum i EDB vil de årlige inntektene har en fallende kurve utover i avtaleperioden. Årsaken er at EDB har forpliktet seg til å redusere de totale it-kostnadene til DnB NOR.

Avtalen er en utvidelse av en tilsvarende avtale som de to partene inngikk i mars i år. Nå er avtalen utvidet for ett år og omfatter i tillegg drift av bankkontor-løsninger for om lag 11.500 lokale arbeidsstasjoner.

Gir merinntekt

Utvidelsen av avtalens omfang, innebærer at EDB kan bokføre en merinntekt på 1,1 milliarder kroner i forhold til hva selskapet har annonsert tidligere.

-- Tilliten DnB NOR med dette viser EDB er svært gledelig. Avtalen legger fundament for et omfattende samarbeid av strategisk karakter, sier Endre Rangnes, konsernsjef i EDB Business Partner.

-- Avtalen med EDB er viktig for at DnB NOR skal kunne tilby effektive tjenester av høy kvalitet, sier Bente A. Landsnes, konserndirektør for IT i DnB NOR. - Tre forhold har vært viktige for valget av EDB som strategisk samarbeidspartner; konkurransedyktige priser, sikker og stabil drift og evne til å skape fornyende løsninger, sier Bente A. Landsnes.