DnB NOR effektiviserer personalarbeidet

DnB NOR effektiviserer personalarbeidet

DnB NOR har valgt Bluegarden som leverandør av nytt HR-system.
- Ved valget av et nytt lønns- og personalsystem, ønsket vi en leverandør som kunne tilby et bredest mulig profesjonelt miljø, sier Sissel Vien, direktør for HR-utvikling i DnB NOR. Avtalen omfatter flere HR-relaterte løsninger, og har en varighet på cirka tre år.

- En medvirkende faktor til valget var Gjensidige NORs positive erfaring med Bluegardens løsninger de siste to årene, forteller hun videre. Konsernet er nå i ferd med å implementere lønns-, personal- og kompetansesystemer fra Bluegarden overfor sine vel 12.000 medarbeidere.

Vien fremhever først og fremst forenkling og forbedring av kvaliteten på lønns- og personalarbeidet som bakgrunn for valget av systemene.

- Ved å innføre selvbetjeningsløsninger endrer HR sitt fokus til å bli en viktig bidragsyter i forretningsprosessene. Selvbetjening forutsetter at linjelederne tar en langt mer aktiv rolle i forhold til personalarbeidet, understreker hun.

DnB NOR er alt godt i gang med konvertering og samkjøring av systemene de to fusjonspartnerne har benyttet frem til i dag, og vil være operative med Bluegardens HR-systemer i løpet av første halvår 2005.