DnD vil ha Kjell Rusti som ny sjef

DnD vil ha Kjell Rusti som ny sjef

Administrerende direktør Kjell Rusti (43) i Steria er valgkomitéens kandidat til ledervervet i Den Norske Dataforening. Landsmøtet arrangeres i Stavanger 26. og 27. mars.
Valgkomiteen har lagt hovedvekt på at den nye lederen må ha en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av foreningens nye strategi, og kunne vurdere foreningens stilling opp imot de endringer som skjer i it-bransjen, og slik bidra til at Dataforeningen fortsatt er den foretrukne møteplass for alle som har faglig interesse for it. Erfaring fra og fokus på organisasjonsutvikling og endringsprosesser er også vektlagt.

Valgkomiteen mener at Kjell Rusti er den beste til å lede foreningen videre og sammen med det øvrige hovedstyret, tillitsvalgte og ansatte møte de utfordringer som foreningen står overfor.

Den nye lederen erstatter Truls Berg, som har innehatt vervet de siste to årene.

Kjell Rusti kommer opprinnelig fra Flekkefjord, og er i dag administrerende direktør i Steria AS. Han har tidligere arbeidet i Tietoenator (ISI), Thranegruppen (Tørrkopi), Handelshøgskolen BI og Forsvarets Forskningsinstitutt. Han er cand. scient fra universitetet i Oslo 1985, og siviløkonom fra BI, 1984. Av tillitsverv er han styremedlem i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH).