Dobler mobilbruken

Nordmenn vil bruke 2,7 milliarder kroner på tekstmeldinger og bildebeskjeder neste år.

Frem til 2005 vil markedet dobler seg, ifølge en ny dansk rapport.
I rapporten fra konsulentselskapet Strand Consult skriver John Strand at nordmenn vil bruke nærmere 4 milliarder kroner på sms-tjenester (tekstmeldinger) og mms-tjenester (bildetjenester) i 2005. Det innebærer en dobling av dagens marked, skriver Aftenposten.no.

Det blir stadig dyrere å være mobilbruker. I alle fall om man skal bruke telefonen til annet enn tale og enkle tekstmeldinger.

--Jeg tror ikke noe på billige mms-telefoner. Teleoperatørene bør heller sørge for at det blir mange tjenester tilgjengelig. Da vil brukerne bli villige til å betale mer for telefonene, mener Strand.