Dobling i bruk av eFaktura

Nå benytter nesten en halv million nordmenn seg av eFaktura.

Antall eFakturabrukere ble mer enn doblet i løpet av 2005. Nå benytter nesten en halv million nordmenn seg av eFaktura. Det gjør oss samtidig til verdens fremste på bruk av eFaktura.

Ved inngangen til 2005 var det 260.000 nordmenn som brukte eFaktura, mens ved slutten av året hadde antallet steget til 460.000. Dette innebærer en vekst i antall brukere på 200.000, eller 77 prosent. 

 
- Veksten i fjor var formidabel. 2005 ble det markedsmessige gjennombruddet, og eFaktura ble en tjeneste for alle og enhver. Vi forventer fortsatt sterk vekst i året som kommer, sier forretningsansvarlig for eFaktura i BBS, Marianne Arveng.

De store blir med
 
Årsakene til den formidable veksten i fjor var blant annet at flere større bedrifter og offentlige virksomheter begynte å tilby eFaktura. I fjor kom både Telenor Mobil og Toll- og avgiftsdirektoratet til på listen over eFaktura-tilbydere.
 
- I overkant av 20 prosent av nettbankbrukerene benytter nå eFaktura. Bare i 2005 ble det presentert 5,4 millioner regninger som eFaktura, noe som er en dobling i forhold til året før. Her er vi et foregangsland, mye takket være at bankene har greid å enes om en felles standard. Alle kan bruke eFaktura, uavhengig av hvilken bankforbindelse en har, sier Arveng.

BBS har nylig komplettert eFaktura-satsningen ved å lansere eFaktura B2B (business to business), som er en løsning for elektronisk utveksling av fakturaer mellom bedrifter. eFaktura B2B gjør det mulig å formidle elektroniske fakturaer mellom bedrifter, printe utgående fakturaer som ikke kan leveres elektronisk, skanne inngående papirfakturaer og gjøre dem tilgjengelige elektronisk for bedriften.