Dobling i Consorte

Teletjeneste-selskapet Consorte doblet omsetningen i første kvartal. Selskapet tror på fortsatt stor interesse for selskapets telefontjenester.

Oppdatert 13.28: Consorte ser ut til å klare seg bra i forhold til konkurransen med om såkalte nettsentriske kundekontakt-tjenester (callcenter). I første kvartal økte omsetningen med 108 prosent til 37 millioner kroner. 

-- Kundelojalitet blir stadig viktigere og det er en trend i hele Europa å organsisere kundemottaket gjennom en callcenter-løsning, sier konsernsjef Marit Døving i Consorte som en forklaring på veksten.

Flere nett-telefoner

Døving, som forøvrig nylig offentliggjorde at hun slutter som sjef i Consorte til fordel for en markedsdirektør stilling i britiske Symbian, forteller at mange bedrifter trodde de ville få færre telefonhenvendelser når de fikk om egen nettside på internett. Men det motsatte skjedde.

-- Det viser seg at antall telefonhenvendelser bare øker når man kommer seg på internett. Det er noe av grunnen til at vi får stadig større etterspørsel fra offentlige virksomheter, sier Døving som venter fortsatt sterk vekst fremover.

Hun kan imidlertid ikke svare på om Consorte vokser mer enn totalmarkedet for slike tjenester. Hun forklarer det med at slike tjenester er relativt umodent, og det finnes dårlig statestikk på området. De største konkurrentene i Norge, Sverige og Danmark er de største teleoperatørene, henholdsvis Telenor, Telia og Tele Danmark.

Forsatt i minus

Til tross for den kraftige salgsveksten, taper selskapet fortsatt penger. Driftsresultatet for konsernet ble på minus 2,9 millioner kroner.

Det er hovedsakelig virksomhetene i Sverige, Danmark og Storbritannia som trekker ned. Alle disse går foreløpig i minus.

I Norge holder selskapet seg på plussiden for femte kvartal på rad. Overskuddet i det norske datterselskapet ble på 4,8 millioner kroner.
 Selskapet har hatt en nettotilgang på 15 kunder i perioden. Selskapet har nå også fått et grep om det offentlige og har blant annet Aetat, Rikstrygdeverket og Forbrukerrådet som kunder.