Dobling for nett-annonser

Dobling for nett-annonser

I løpet av de neste fem årene øker det europeiske markedet for nettannonser fra 7,5 til 16 milliarder euro.

Det hevder analyseselskapet Forrester Research i en fersk rapport. Undersøkelsen bygger på intervjuer med 24 ledende markedsførere og med 25 000 kunder i Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia, Spania, Sverige, Polen og Nederland.

Markedsføring på internett, i form av epost, søk og annonser, vil i 2012 utgjøre 18 prosent av de totale mediebudsjettene. Det betyr i så fall en vekst fra 7,5 milliarder euro i 2007 til 16 milliarder euro (ca. 120 mrd. kroner) i 2012.

Mer på nett

Grunnen er enkel nok: publikums oppmerksomhet flyttes i stadig større grad fra tradisjonelle medier til internett. Ifølge Forrester, oppgir 36 prosent av europeere som er på nett at tiden de bruker på nettet gjør at ser mindre på tv enn før.

Men det betyr ikke at tilliten til reklame er større på nettet. Hele 67 prosent av nett-brukerne oppgir at de ikke tror annonsører er sannferdige i sine annonser. Samtidig har ikke nettpublikummet så store motforestillinger mot formatene som nett-annonsørene velger.

I Forresters undersøkelse oppgir 34 prosent av de spurte at de ikke har noe i mot at annonsene er relatert til deres interesser, 40 prosent sier at de stoler på pris-sammenlikninger og 36 prosent oppgir at de stoler på produktanmeldelser fra andre nettbrukere.

Fornyer seg

Den nye "jungeltelegrafen", epostkampanjer og blogg-annonser vil fornye annonseringen på nettet, tror Forrester.

- Etter hvert som sosiale medier som Myspace og produktomtaler skrevet av leserne selv, får et enda sterkere grep om publikum, kan man forvente at markedsførerne vil kaste seg på trenden ved å utnytte RSS-feeder, blogger og sosiale nettverk. Microsofts oppkjøp av Aquantive og Googles kjøp av Doubleclick vil gi aktørene enklere adgang til de nye integrerte mediekanalene og til ny innovasjon, sier senioranalytiker Rebecca Jennings i Forrester Research.