Dobling i Nextgentel

Dobling i Nextgentel

Bredbåndsselskapet Nextgentel omsatte i 2003 for 297,5 millioner kroner, noe som er en organisk vekst på 102 prosent siden 2002.
Selskapet kan vise til et driftsresultat før avskrivninger på 50,1 mill kr for 2003. Tilsvarende resultat i 2002 var minus 29,1 millioner kroner.

- Resultatet viser at Nextgentel er på stø kurs, og står godt rustet til å utnytte mulighetene i et sterkt voksende bredbåndsmarked i 2004, sier administrerende direktør Olav Stokke.

Ifølge en pressemelding økte antall kunder fra 35.000 til 63.300 i løpet av 2003, en vekst på nærmere 81prosent.

- Vi er spesielt fornøyd med at den sterke veksten på topplinjen nå forplanter seg til våre resultater. Driftsresultat før avskrivninger er positivt, og driftsresultatet forbedret seg i løpet av 2003 og er på vei mot balanse kvartal for kvartal, sier Stokke.

Resultat før skatt har ikke utviklet seg på linje med de øvrige resultatbegrepene. Dette skyldes høye finanskostnader. NextGenTel forventer en reduksjon i finanskostnader som en følge av bedring av selskapets finansielle stilling og et lavere rentenivå.

Netto rentebærende gjeld var ved slutten av 2003 118,5 millioner kroner, mot 206,1 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal samme år.