Dobling til samme pris

Lagringsselskapet Maxtor hevder lagringskapasiteten på en harddisk kan dobles uten at prodoksjonskostnadene øker.
Løsningen, som benytter en teknologi kalt Perpendicular Magnetic Recording (pmr), kan oppnå en areal-densitet tilsvarende 175 GB på hver plate. Dagens standard-teknologi, Longitudinal Magnetic Recording (lmr), greier bare 80 GB per plate.

Ifølge Maxtor kan pmr-disker produseres med samme utstyr som lmr-disker. Dermed vil en dobling av kapasiteten i liten grad påvirke produksjonskostandene. Det er ennå ikke avklart når Maxtor vil sette i gang produksjon av pmr-disker.

Mange bedrifter opplever et økende behov for rask tilgang til en stadig større mengde lagret data. Lagringsmarkedet er derfor preget av kunder som etterspørr større lagringskapasitet til lavere kostnader.

Dette behovet er estimert å føre til en årlig salgsøkning av harddisker de neste tre årene på 50 prosent. Omsetningen er imidlertid bare ventet å øke 0,8 prosent.