- Dødskyss for  hjemme-pc-en fra Per-Kristian Foss

- Dødskyss for hjemme-pc-en fra Per-Kristian Foss

IKT-Norge raser mot den avtroppende regjeringen. - Norge får den dårligste ordningen i Norden, mener organisassjonen.

I Statsbudsjettet 2006 skriver den avtroppende regjeringen at de ønsker å videreføre bruttotrekkordningen for hjemme-pc, men foreslår å begrense utgiftene som kan finansieres ved bruttotrekk, til 10.000 kroner.

IKT-Norge er meget skuffet over at Bondevik-regjeringen med forslaget til statsbudsjett torpederer hjemme-PC-ordningen.

– Dette er en hilsen fra Foss vi kunne vært foruten, regjeringen ser kun på provenytapet ved ordningen – ikke på kompetanseeffekten, sier direktør for næringsutvikling, Fredrik Syversen.

Dårligst i Norden

"Når det gjelder hjemme-pc-ordningen, blir den med forslaget fra avtroppende regjering mer eller mindre kvalt" skriver IKT-Norge i en pressemelding.

"Dette er meget beklagelig og det er ikke måten å vise en aktiv vei til kunnskapssamfunnet på. Den skattesubsidierte hjemme-PC ordningen har vært god for å få fortgang i utbredelsen av hjemme-pc-er og styrket den digitale kompetansen", skriver IKT Norge.

IKT Norge mener at dersom forslaget går igjennom, vil Norge få den desidert dårligste ordningen i Norden. 

Tror på de rødgrønne

Kuvendingen på hjemme-pc kommer uventet, etter at finansminister Per Kristian Foss har snakket meget varmt om ordningen, mener organisasjonen, som også peker på at den svenske regjeringen har også fredet ordningen etter en ny debatt i Sverige, med bakgrunn i at den anses for et viktig sosialt instrument.

 – Vi har store forventninger til at de rødgrønne ser at ordningen har en stor funksjon for å heve den digitale kompetansen i Norge, noe de også legger stor vekt på i sin regjeringserklæring, sier Syversen. Vi er i dialog med de rødgrønne om dette, sier han.

Les også: Lavtlønte tjener på hjemme-pc

Få også med deg hvor mye it-bransjen tjener på at hjemme-pc-ordningen eksisterer.