Doktor i skandaler

Tirsdag 7. desember blir en ny doktorand innen it ferdig. Kjetil Moløkken-Østvold disputerer om overskridelser i it-prosjekter.

Som oftest skyldes overskridelser i it-prosjekter feil begått både av kunde og leverandør. I sin avhandling presenterer Moløkken-Østvold en rekke kostnadseffektive og konkrete forbedringer som kunden, for eksempel offentlige instanser, bør gjennomføre for i større grad å lykkes med sine it-prosjekter. Disse inkluderer forbedringer innen budsjettprosess, valg av leverandør, oppfølging av leverandør og utvikling av intern kompetanse, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

Leverandører kan bidra til å redusere overskridelsene betraktelig ved å benytte seg av moderne fleksible utviklingsmetodikker, med større grad av interaksjon med kunden. I tillegg viste det seg hensiktsmessig å kombinere kostnadsestimater fra flere kilder for å redusere tendensene til overoptimisme.

En undersøkelse av norske bedrifter viste at it-prosjekter i gjennomsnitt overskrider estimerte kostnader med 41 prosent og estimert leveringsdato med 25 prosent. Det var systematiske forskjeller mellom kostnadsoverskridelser i privat sektor (21 prosent) og offentlig sektor (67 prosent).

Store overskridelser i it-prosjekter viser seg å ikke være noe nytt eller særnorsk fenomen. I avhandlingen presenteres det en gjennomgang av alle undersøkelser som er blitt publisert i internasjonale fagfora de siste 25 årene. Disse er foretatt i forskjellige land som USA, Canada, Nederland og England, og de aller fleste viser gjennomsnittlige overskridelser i kostnader på 30-40 prosent.

Arbeidet er utført ved Simula Research Laboratory.