TOTALANSVAR: Konserndirektør i Doro Robert Puskaric bør være fornøyd med å få totalansvaret for trygghetsalarmer i Oslo. (Foto: Doro)

TOTALANSVAR: Konserndirektør i Doro Robert Puskaric bør være fornøyd med å få totalansvaret for trygghetsalarmer i Oslo. (Foto: Doro)

Doro Care får totalansvar

Oslo kommune har gitt Doro Care ansvaret for trygghetsalarmer i alle kommunens bydeler.

Doro er kanskje mest kjent for sine mobiltelefoner tilpasset eldre. Selskapet har imidlertid en avdeling som også håndterer trygghetsalarmer. Doro Care hadde tidligere ansvaret i 10 av Oslos bydeler. Nå er de tildelt ansvaret for samtlige. Avtalen er av ett års varighet og har en mulighet til å fornyes med ett år. Verdien er satt til mellom 9 og 10 millioner kroner. Avtalen omfatter mottak og videreformidling av trygghetsalarmer, utrykning av helsepersonell til brukere samt teknisk vedlikehold av alarmutstyr.

Digitale løsninger

Doro Care skal også bytte ut alarmutstyret slik av kommunen for en heldigital alarmkjede. Denne overgangen innebærer at i 2018/2019 skal 9 300 alarmer byttes ut.
– Vi er svært stolte over tilliten vi har fått når vi nå får ansvar for driften av trygghetsalarmtjenester i hele Oslo kommune, også når det kommer til å bidra i det første prosjektet med å en heldigitalisere en trygghetsalarmtjeneste av dette omfanget i Norge. Doro har solid teknisk kunnskap og lang erfaring fra Senior Security Services, som også ligger under Doro. Dette, kombinert med forståelsen vi har fått for Oslo kommunes behov og krav gjennom et allerede nært samarbeid, gjør oss godt rustet til å bygge en heldigital alarmkjede for trygghetsalarmer sammen med kommunen, sier konserndirektør Robert Puskaric. 

Les om:

Doro