Dramatisk virus-økning

Det ligger an til en kraftig økning i virus-spredningen i 2004.
Totalt i 2003 stoppet Telenor 2,1 millioner virus som ikke ble vidersendt til internett-kundene. Hittil i år har selskapet stoppet hele tre millioner epostmeldinger som er infisert med virus. Etter snaut tre måneder i 2004, har Telenor dermed stoppet flere virus for kundeneenn i hele 2003.

Men samtidig med økningen har også flere abonnert på virus-beskyttelse. Likevel antar Telenor at virus-veksten i 2004 vil være formidabel. Daglig stopper nå Telenor rundt 800.000 spam og 64.000 virus for sine kunder.