20 år med ITIL

20 år med ITIL

ITIL har sine røtter helt tilbake til 1972. Men det var først på 80-tallet rammeverket tok ordentlig form. Her er historien.

Interessen for ITIL ser ut til å ta av. It-karriere kjører nå dette temaet for tredje gang, og vi opplever en mengde tilbakemeldinger fra lesere som ønsker å fortelle om sine opplevelser med it-biblioteket. Vi våger oss derfor på en ørliten repetisjon av ITILs historie. Hvem var det egentlig som kom på ideen med å samle de beste teknikkene og konseptene for it-håndtering i et eget bibliotek?

Det finnes en del varianter av akkurat denne historien. Men det er på det rene at mye startet i Storbritannia på 80-tallet. Begrepene ITIL og IT Infrastructure Library er faktisk varemerker som er registrerte på The Office of Government Commerce (OGC) i UK.

LAST NED: Alt om ITIL, helt gratis

Margaret Thatcher kom til makten i Storbritannia i 1979. På dette tidspunktet var britiske myndigheter i økende grad avhengig av datamaskiner for å håndtere den store mengden dokumenter og data som byråkratiet genererte. It-budsjettet fikk et realt løft, men effektiviteten var det verre med.

Det britiske data- og televerket Central Computer and Telecommunication Agency (CCTA) fikk i 1986 i oppdrag å utrede retningslinjer for å øke effektiviteten innen offentlig it-forvaltning. IBM hadde allerede forsket på området helt siden 1972, med sitt Information Systems Management Architecture (ISMA)-program, som igjen resulterte i publikasjonen A Management System for the Information Business i 1980. Her hentet britene inspirasjon.

Har møtt kritikk

I 1988 kom Government Infrastructure Management Method (GITMM) på plass. Dette skulle fungere som retningslinjer for offentlige britiske it-operasjoner. Men problemet var at navnet ikke holdt mål, rett og slett fordi det ikke var en metode (siste bokstav), samt at retningslinjene var vanskelig å promotere utenfor offentlig sektor grunnet ordet "Government" (første bokstav).

Dermed ble navnet endret til ITIL året etter. Samtidig ble den første ITIL-boken publisert. Frem til 1992 ble en rekke temaer inkludert i biblioteket.

Selv om ITIL i dag anses som et utmerket rammeverk, har det møtt kritikk på en rekke områder. Blant annet har biblioteket vært ansett som altfor dyrt for ikke-kommersielle aktører. Dessuten er det fort gjort å tolke retningslinjene feil. Dean Meyer i vår amerikanske søsterpublikasjon CIO Magazine fremhever fem feller i forbindelse med en ITIL-implementasjon. Feilstrukturering innad i en organisasjon, implementering av utdaterte definisjoner og faren for å la ITIL bli religion er noen av fallgruvene Dean Meyer påpeker.

Les om:

Drift