Ansatt-aksje til EDB

Ansatt-aksje til EDB

Konsernsjef Endre Rangnes i EDB vil gi alle sine ansatte muligheten for å kjøpe seg inn i selskapet til en rimelig penge.

For å gjøre EDB til en mer attraktiv arbeidsplass, vil selskapet gi alle ansatte muligheten til å få sin del av kaken i form av eierskap. Ansattaksjen som selskapet vil tilby, skal kunne kjøpes til 20 prosent rabatt av børsprisen, om forslaget blir vedtatt av generalforsamlingen.

- Det er et positivt tiltak, og vi ønsker å sikre EDB som en attraktiv arbeidsgiver. Det er et langsiktig program, som betyr at man oppnår fordeler om man beholder aksjene over tid, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i EDB.

En av fordelene som Remman viser til, innebærer at om den ansatte beholder aksjene over to år, så får hun en ekstra aksje pr. kjøpte aksje i programmet.

Likevel er det satt tak på de ansattes rabattmuligheter:

- Den ansatte gis adgang til å kjøpe aksjer inntil et beløp lik fire prosent av sin brutto årslønn (prosentsats avhengig av stillingsnivå).
- Rabatten, som finansieres av EDB, maksimert til 1.500 kroner.
- Prisen vil minimum være 1,75 kr pr. aksje, maks 100 kroner.

Det foreslås dessuten at antallet ansattaksjer ikke kan overstige ti prosent av samlede aksjer i selskapet.

Remman viser til at andre selskaper, som Veidekke og Telenor, har hatt suksess med denne typen ordninger tidligere. Men han er usikker på i hvor stor grad rabattmuligheten på aksjekjøp vil bli tatt i bruk.

- Det er vanskelig å spå. Det er mottatt så positivt internt at vi setter i gang et initiativ, sier han.

Det er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 18. august for å behandle aksjesaken. Gitt at forslaget blir vedtatt, tror Remman at de ansatte vil kunne handle rabatterte aksjer fra fjerde kvartal.

Les om:

Drift